Fotografie z umístění 'film 338'

Ostatní umístění


Výstava Palcátu 1846 (popsáno na filmu)


Vojáci


Vojáci


Vojáci


Vojáci


Vojáci

Ostatni umístění