Fotografie z umístění 'pan Kohout, Tábor'

Ostatní umístění


Tábor, pohled "od Kulíka" před přestavbou lázní


Lžín, Zámek


Sokol Táborský na mohyle Kosciuszkově ve Lvově o sletu Polského Sokola v r. 1903


Tábor


Jedna ze skupinových fotografií ze svatby Ludvíka Parmy


Dvojice


Skupina vojáků


Portrét


Portrét


Portét s ručně psanou firmou


Portrét


rodina


Hradební ulice


Portrét


Portrét


Lázně Jáchymov


Lázně Jáchymov


Šlikův hrad v Jáchymově zvane Trenaenstein postavený r. 1517 Janem Munnichem

Ostatni umístění