Photographs from location 'film 18'

Other location


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 313. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 312. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 311. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 310. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 309. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 339. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 340. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 346. - 1. Máj 1948 - Lidová demokracie - kde byl její zrod, tam udržíme její plod


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 345. - 1. Máj 1948, ONV Tábor - spolupracovat na nadšeném budovatelském díle pracujících - smysl naší práce a našeho života


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 344. - 1. Máj 1948, Československá tab. režie 1918. Pracovní doba 8 hod denně, Denní výdělek 30 Kč denně, zabezpečení ve stáří - starobní a invalidní pojičtění


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 344. - 1. Máj 1948 - C.K. Tabák regie, 1872, Pracovní doba 11 hod. denně, Dení výdělek 40 kr. denně, Zabezpečení ve stáří - ALMUŽNA, Československá tab. režie. 1918, Pracovní doba 8 hod denně, dení výdělek 30 kč denně, zabezpečení ve stáří ?


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 345. - 1. Máj 1948, Pivovar Tábor, Jedný národ nikdo nepřemůže


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 301 - 1. Máj 1948 - Jaroslav Černý, Tábor


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 302 - 1. Máj 1948 - DNT Tábor, Gottwaldův podnik, správa národního pojištění v rukou pojištěnců


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 303. - 1. Máj 1948 - MNV Tábor


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 304. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 305. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 306 - 1. Máj 1948 - Dráždany, Terezín, Pankrác, budovali jsme a budujeme, pro republiku pracujeme


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 308 - 1. Máj 1948, dva roky práce, v jednotě je síla a mír


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 308. - 1. Máj 1948 - Pryč s kapitalismem, Nerolnická armáda - nástroj kapitalismu


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 313. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 314. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 315. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 316. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 317. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 119. - 1. Máj 1948, Jednota národu, Štěstí svobodu, ...oru Gottwald národu


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 120. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 121. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 122. - 1. Máj 1948, ženy za mír a bezpečnost republiky


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 122. - 1. Máj 1948, Lví silou, vzletem sokolím, Sokol Chotoviny


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 124. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 125. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 126. - 1. Máj 1948, Ať žije president budovatel Ed. Bemeš, s Gotwaldem v čele!


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 127. - 1. Máj 1948, se sovětským svazem za světový mír


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 128. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 129. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 130. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 131 - 1. Máj 1948, Tak nyní rok 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 132. - 1. Máj 1948, Dorozumívací správa ČSD, protiplánem pro dvouletý plán


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 133. - 1. Máj 1948, Traťová stavba, správa ČSD


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 134. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 135. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 136. - 1. Máj 1948, Bezpečná a rychlá doprava přispívá k blahobytu státu


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 137. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 7. - 1. Máj 1948, V jednotě je naše síla, Madeta


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 8. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 9. - 1. Máj 1948, zvýšíme dodávku mléka o 110 procent


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 11. - 1. Máj 1948, Nezůstaneme pozadu v Gottwaldově závodu Madeta


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 12. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 13. - 1. Máj 1948, splníme plán dvouletý, pro naše děti


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 14. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 15. - 1. Máj 1948, Jen výš, stavitelé blahobytu


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 15. - 1. Máj 1948, Kupředu, jen dál; Dva roky práce, dva roky k blahobytu


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 17. - 1. Máj 1948, Závody MAS-Baťa n. p.


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 19. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 20. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 21. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 22. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 23. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 24. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 25. - 1. Máj 1948, Silou Žižkovou


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 26. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 27. - 1. Máj 1948


keywords: 1. máj, komunizmus, festival, Tábor
Czech name: 1. Máj 1948

Other locations