Březen - Roh Budějovické ulice a Třidy 9. května se sochou osvoboditelům od J. V. Duška

Z kalendáře "Tábor 2006" vydáném muzeem Šechtl a Voseček

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013