Fotografie z umístění ''

Ostatní umístění


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, Philadelphia


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti


USA - oslavy 200 let nezávislosti


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, Philadelphia


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, Boston


USA - oslavy 200 let nezávislosti, Philadelphia


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City,hydrant


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City


USA - oslavy 200 let nezávislosti, New York City,hydrant


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Letohrád. Pelhřimov Msg. P. Vaňka


Split - Diokletianum


Kotor - starý put.


Výtok řeky Ombly


Kotor - pevnosti


Rodný dům Nikoly kn. v Neguši


Cetyně hrad Danielův


Cetyně trh


Na cetyni.


Černohorci před kučou 1910


Černohorců skup.


Černohorský důstojník z Cetynje, asi 1910, kolorovaný diapositiv 8x8 cm


Novým putem na černou horu


Na černé hoře


V Neguši - Lasiec, beseda


Černohorští ministři s paní Pippidovou a knížetem Nikolou 1910


Černohorští ministři s paní Pippidovou a její excelencí


Celkový pohled na cvičistě v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


V Cetinji - Příjezd knížete Nikoly na cvičiště


Neguše - Skupina černohorců se sokoly


Rodina Vobyčů v Neguši


Neguše - Skupina s Popem Radisčičem


Negušačky - černohorky


Neguše - Skupina s kap. Petrovičem


Neguše - Kapitán Petrovič, br. Nikolij


V Neguši


Pochod do Koslacu, 1910


Starým putem do Cetinji


Starým putem do Cetinji


Válečné lodi Anglické v boce Kotorské


Válečná loď anglická v boce kotorské 1910


Válečné lodi Anglické v boce Kotorské


Dubrovník - Odjezd do Kotoru


Dubrovník - Odjezd poslední "Živili!"


Dubrovník - Loučení s Dubrovnickými


Dubrovník - loučení br. dr. Scheinera s p. Čingrio


Dubrovník - nastupování na loď


Dubrovník - nastupování na loď


Dubrovník - před odjezdem do Kotoru


Dubrovník - u pomníku Gumrdičova?


Dubrovník - pobřežní pevnost


Dubrovník --- na vojenském koupališti 1910


Dubrovník - na vojenském koupališti


Dubrovník - na vojenském koupališti


Záhřeb - Skupina ze starého hvaru?


Gruzyňský přístav


Salhona v přístavu Gruzyňském


Záhřeb - Skupina našich hostitelů


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - na tribuně na cvičišti


Záhřeb - cvičení na nářadí


Záhřeb - cvičení na nářadí


Záhřeb --- cvičení prostná 1910


Záhřeb - cvičení prostná


Záhřeb - cvičení prostná


Záhřeb - cvičení Poláků s kopími


Záhřeb - cvičení Poláků s kopími


Záhřeb - cvičení Poláků s kopími


Záhřeb - nastup ku zkouškám Poláci


Záhřeb, závody


chmel


chmel


kvasinky


nákres kotle


čistička sudů


nákres chladičů


nákres pivovaru


nákres pivovaru


nákres vrutu


nákres sprchového chladiče


nákresy chladičů


obraceč sladu


postup smolení sudů


nákres smoličky sudů


nákres patentní čističky sudů


nákres čističky sudů


nákres varny pivovaru


nákres uložiště sudů


plán pivovaru


plán pivovaru


Plán pivovaru


varna, pračka filtrační hmoty


přístroj na plnění sudů a pivní filtr tzv mamut


trubky


spilka, hlavní kvašení,spílečné kádě


obraceč sladu


smolení sudů


smolení sudů


vnější čpavkový chladič


smolení sudů


mlýn na slad, šrotovník, nadvarní


varna pivovaru,rmutový a mladinový kotel


varna, vystírací kotel


chladič mladiny (čerstvě uvařeného piva před zakvašením), tzv. sprchový chladič


sudy, ležácký sklep


varna Táborského pivovaru, vystírací kotel


pohonná jednotka parního pivovaru, to je buď čpavkový kompresor nebo parní stroj


Zvíkov


Nádvoří na zámku,Konopiště


Českou mouku nabízí Boh. Beneš v Táboře


Řeka Lužnice


74 - Tábor, Jordán


Koupající se skupinka


Knihovna v Želivi


Dvoulodní kostel se sklípkovou klenbou, Minorický kostel v Bechyni


Interier neznámého zámku


Kaple, Zvíkov


Lev na dveřích


Expozice, výšivky krojů


gotický sál Táborské radnice s Janem Žižkou z trocnova


Znak Tábora v gotickém sále


Pohled na Klokoty od Lužnice


Pohled na Riviéru a Harachovku


Pohled na Bechyni


Kde nic tu nic v Táboře


Odhalení pomníku Jana Žižky z Trocnova


Lužnice


Zima


Harachovka


Turisté u řeky


Bechyně, lávka


Gotický sál v Táborské radnici


hláska v Bechyni


Prokop Holý a a Jan Žižka z Trocnova na Táborské radnici


Rozhledna na Klínovci


Stárkův dům


Znak města Tábora v gotickém sále Táborské radnice


Prokop Holý a Jan Žižka z Trocnova v gotickém sále Táborské radnice


Socha Jana Žižky z Trocnova od Myslbeka v gotickém sále Táborské radnice


Táborská radnice, stav po vybourání příčky v gotickém sále


Novogotické schody do městského muzea, postavene architektem Niklasem, zbourané 1928


Muzeum v přepažené části gotického sálu táborské radnice (zbouráno 1928), expozice mincí


Gotický sál Táborské radnice po přidání znaku města Tábora


Táborská radnice, stav po vybourání příčky v gotickém sále


Táborská radnice, stav před vybouráním příčky v gotickém sále


Rynárecká brána z Nádražní ulice,


Pohled na Pelhřimov


Pelhřimov, dolní brána


Pelhřimov v letech šedesátých, severní strana náměstí


Eva Záhořová


slečna s vějířem, Marie Záhořová Němcová


Eva Záhořová


Marie Záhořová Němcová, kolorovaný diapositiv 8x8cm


Soukenická bašta


Klokoty


Neznámé město


U Hradu Příběnického


Pelhřimov, dům čp 17


Pelhřimov, zakončení dnešní Palackého ulice s pětipatrovou Jihlavskou bránou,


Interier Konopiště


Pelhřimov, dům, čp 17


Interier Konopiště


Konopiště


Ženich s nevěstou v blatském kroji, muž a žena


Láčebný ústav v Lázních Jáchymov


Dvě ženy v blatském slavnostním kroji


Kroj Táborské nevěsty zezadu


Tomáš Garrigue Masaryk při návratu do Československa 1918


Hlahol 1930


12 - Tábor roku 1864


Tábor před 1870


Expozice o významu husově pro národ


přívoz na Lužnici pod Brdlíkovým mlýnem


Tábor, Radnice zezadu


Interier s freskou


Expozice porcelánu


Paříž, prodavač - Les Halles


Paříž, Cyrano


Paříž, Moulin Rouge


Paříž, Le Berl


Paříž


Paříž, hřbitov


Paříž, Mont Martre


Paříž, Moulin Rouge


Paříž, hřbitov


Paříž


Paříž


Paříž - Notre Dame


Paříž - Cafe Bar Coulier


Paříž, hrob Lardin de Mousset


Paříž, hrob Lardin de Musset


Paříž, hřbitov


Paříž - Most přes Seinu


Paříž


Paříž


Paříž


Paříž, Eiffelovka


Paříž, Samaritaine


Paříž


Paříž - malíř na Mont Martru


Paříž - malíř Mont Martr


Paříž, hrob Edith Piaf


Paříž


Paříž


Paříž, Eiffelovka


Paříž


Paříž


Paříž,Moulin Rouge


Paříž, Marie Michaela Šechtlová před Eiffelovkou


Paříž


Vladimír Kovářík (1913-1982), literární vědec a publicista


Vladimír Kovařík (1913-1982), literární vědec a publicista


Vladimír Kovařík (1913-1982), literární vědec a publicista


Vladimír Kovařík (1913-1982), literární vědec a publicista


Čestmír Císař, ministr kultury, při zahajování výstavy v AJG, Hluboká nad Vltavou


Vladimír Paleček, český akademický malíř


Vladimír Paleček, český akademický malíř


Vladimír Paleček, český akademický malíř


Stanislav Hlinovský (1924-1994), český grafik


Petr Eben (1929-), český skladatel, klavírista, varhaník, pedagog a improvizátor


Luděk Munzar (*1933), český herec


Dana Medřická z televizního pořadu o Jižních Čechách, kde se promítaly snímky Marie Šechtlové


Marie Šechtlová a redaktor Jan Chmelík při natáčení novoročního programu


Marie Šechtlová a redaktor Jan Chmelík při natáčení novoročního programu


Marie Šechtlová a redaktor Jan Chmelík při natáčení novoročního programu


Zdeněk Karel Slabý ( 9. 6. 1930), spisovatel, literární kritik, hudební publicista, překladatel z němčiny, ruštiny, srbocharvátštiny a dalších jazyků


Zdeněk Karel Slabý ( 9. 6. 1930), spisovatel, literární kritik, hudební publicista, překladatel z němčiny, ruštiny, srbocharvátštiny a dalších jazyků s rodinou


Zdeněk Karel Slabý ( 9. 6. 1930), spisovatel, literární kritik, hudební publicista, překladatel z němčiny, ruštiny, srbocharvátštiny a dalších jazyků


Zdeňka Strettiová, manželka akademického malíře Maria Stretti


Akademik Bydžovský (1880-1969), matematik, s vnučkou


Akademik Bydžovský (1880-1969), matematik


Zdeňka Strettiová, manželka akademického malíře Maria Stretti


Václav Sivko (1923-1974), český grafik


Václav Sivko (1923-1974), český grafik


Václav Sivko (1923-1974), český grafik


Ladislav Pichl, akademický sochař


Dana Medřická a Marie Šechtlová z televizního pořadu o Jižních Čechách, kde se promítaly snímky Marie Šechtlové


Ladislav Pichl, sochař


Jan Mareš - spisovatel


Jan Mareš - spisovatel?


Jan Mareš - spisovatel?


Bohumil Říha (1907-1987), český spisovatel


Sacre Ceuer


Moskva


New York


New York, Skupina českých výtvarníků


New York, Greenwich Village


New York


New York


New York, Greenwich Village


New York


New York z redakce Pipu


New York


New York


New York


New York


New York,ateliéry na 5. Avenue


New York


New York, na letišti


New York


New York


New York


New York


New York, Guggenheim Muzeum


New York,Fiakr na 5. avenue


New York


New York


New York, ateliéry na 5. Avenue


New York,Greenwich Village


New York,volební agitátor


New York, volební agitátor


New York, Gugenheim gallery


New York, ateliery na 5. Avenue


New York


New York


Marie Šechtlová v New Yorku


New York


New York, pohled s Empire State Building


New York, Socha Svobody


New York, 5th Avenue


New York


Čech v muzeu v New Yorku


Irina Zubkovskaja, primabalerína velkého divadla v Petrohradě


Irina Zubkovskaja, primabalerína velkého divadla v Petrohradě


Irina Zubkovskaja, primabalerína velkého divadla v Petrohradě


Vlasta Matulová (31. 10. 1918-18.4.1989), česká herečka, členka národního divadla v šatně táborského divadla


Vlasta Matulová, česká herečka, členka národního divadla v šatně táborského divadla


česká herčka, členka národního divadla v šatně táborského divadla


český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Jaroslav Vojta (27. 12. 1888 – 20. 4. 1970), český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Ladislav Pešek (4.10. 1906-13.7.1986), český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Ladislav Pešek (4.10. 1906-13.7.1986), český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Jaroslav Vojta (27. 12. 1888 – 20. 4. 1970), český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Jaroslav Marvan (11.12. 1901 - 21.5.1974), český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Ladislav Pešek (4.10. 1906-13.7.1986), český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Jaroslav Marvan (11.12. 1901 - 21.5.1974), český herec, člen národního divadla v šatně táborského divadla


Ignác, archiválie


Jiří Voskovec v New Yorku


Jiří Voskovec v New Yorku


Jiří Voskovec v New Yorku


Jiří Voskovec v New Yorku


Jiří Voskovec v New Yorku


Jiří Voskovec v New Yorku


Jiří Voskovec v New Yorku


Jiří Voskovec v New Yorku


Oděsa


Rusko


Rusko


Petro-pavlovská pevnost, Petrohrad


Rudé náměstí


Oděsa


Tbilisi


V metru v Moskvě


Petrohrad: Petr I.


Na rudém náměstí v Moskvě


Na rudém náměstí v Moskvě


Petrohrad: Ten, který de nedočkal


Petrohrad: Ten, který se dočkal


Ermitáž, Petrohrad


Rusko, most přes Fontánku


Ermitáž, Petrohrad


Kijev


Na moskevském nádraží


Tbilisi


Harmonikář v Petrohradě


Tržnice v Kijevě


Na Rudém náměstí v Moskvě


Petrohrad


Treťjakovská galerie, Moskva


Moskva


V metru v Moskvě


Josef Šechtl s dcerou v Tbilisi


Deštivý den v Moskvě


Babka se zmrzlinou Maroženoje v Moskvě


Babka se zmrzlinou Maroženoje v Moskvě


Moskva


Námořník v Petrohradě


Babka v Kievě


Ermitáž, Petrohrad


Trh v Kievě


Gruzie, Tbilisi: pumpa


Gruzie: zvědavé děti


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980) s manželkou


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980) se psem


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980)


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980) s manželkou


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980) s Marií Šechtlovou


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980) s manželkou


Vladimír Tesař (20.10. 1924) - Český grafik, ilustrátor a malíř


Vladimír Tesař (20.10. 1924) - Český grafik, ilustrátor a malíř


Vladimír Tesař (20.10. 1924) - Český grafik, ilustrátor a malíř


Vladimír Tesař (20.10. 1924) - Český grafik, ilustrátor a malíř


Vladimír Tesař (20.10. 1924) - Český grafik, ilustrátor a malíř


Výuční list Ignáce Šechtla


Rodný list Ignáce Šechtla


Paříž, Večerní pohled na Seinu a Notre-Dame


Paříž, Mim před Notre-Dame


Paříž, večerní pohled na Cité


Paříž, pohled na Seinu a Notre-Dame


Paříž, Moulin-Rouge


Paříž, La place de la Concorde, fotomontáž


Paříž, na terase atelieru Mudr. Tubiana


Paříž, na terase domu na nábřeží des. Grands Augustins, fotomontáž


Paříž, Pikassova socha na poctu G. Apollianira


Paříž, před delacorixovým ateliérem


Paříž, Socha Ducha svobody na Červencovém sloupě, náměstí Bastily


Paříž, východ z metra


Donát Šajner (24.1. 1914 - 1. 5. 1990), český básník a prozaik


Donát Šajner (24.1. 1914 - 1. 5. 1990), český básník a prozaik


Donát Šajner (24.1. 1914 - 1. 5. 1990), český bástník a prozaik


Václav Jírů (1910-1980), fotograf a redaktor Fotorevue


Václav Jírů (1910-1980), fotograf a redaktor Fotorevue


Václav Jírů (1910-1980), fotograf a redaktor Fotorevue


Boris Jachnin (*1932), filmová historik


Cestovní pas Ignáce Šechtla str. 1


Cestovní pas Ignáce Šechtla str. 1


Cestovní pas Ignáce Šechtla str. 1


U modelky Oliny Herzánové na chalupě v Jižních Čechách


U modelky Oliny Herzánové na chalupě v Jižních Čechách


U modelky Oliny Herzánové na chalupě v Jižních Čechách


U modelky Oliny Herzánové na chalupě v Jižních Čechách


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980) s manželkou


New York, 5th Avenue


New York, 5th avenue


Jiří Voskovec (19.6.1905-7.7.1981) v New Yorku (Český herec, dramaturg, režisér, básník a překadatel)


Moskva


Paustovskij, Ruský básník nebo prozaik


Korněj Ivanovič Čukovskij (31.3 1882-28.10.1969), Ruský básník, zvláště pro děti


Ruský básník Stepan Ščipačev (1899-1980) s manželkou


Leonid Leonov, ruský básník a prozaik


Ředitel moravské galerie Adolf Kroupa


Ředitel moravské galerie Adolf Kroupa


Ředitel moravské galerie Adolf Kroupa


Ředitel moravské galerie Adolf Kroupa


Josef Šíma (19.3. 1891-24.7. 1971), český malíř, představitel moderního evropského malířství


Josef Šíma (19.3. 1891-24.7. 1971), český malíř, představitel moderního evropského malířství


Josef Šíma (19.3. 1891-24.7. 1971), český malíř, představitel moderního evropského malířství


Josef Šíma (19.3. 1891-24.7. 1971), český malíř, představitel moderního evropského malířství


Josef Šíma (19.3. 1891-24.7. 1971), český malíř, představitel moderního evropského malířství


Josef Šechtl fotografuje svou dceru Marušku s kamarádkou Evou


František Hrubín


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel a Marie Michaela Šechtlová


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel a Marie Michaela Šechtlová


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel; Simultální fotografie


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel


František Hrubín (17.9. 1910 - 1.3. 1971), český básník, dramatik a prozaik a překladatel


Jan Noha (26.11. 1908 - 1966), český básník a prozaik


Jan Noha (26.11. 1908 - 1966), český básník a prozaik


Jan Noha (26.11. 1908 - 1966), český básník a prozaik se dcerou Otkou


Jan Noha (26.11. 1908 - 1966), český básník a prozaik


Jan Noha (26.11. 1908 - 1966), český básník a prozaik


Jan Noha (26.11. 1908 - 1966), český básník a prozaik


Profesor Zdeněk Sklenář (15.4. 1910-19.4. 1986), český malíř, grafik a ilustrátor


Profesor Zdeněk Sklenář (15.4. 1910-19.4. 1986), český malíř, grafik a ilustrátor


Profesor Zdeněk Sklenář (15.4. 1910-19.4. 1986), český malíř, grafik a ilustrátor


Profesor Zdeněk Sklenář (15.4. 1910-19.4. 1986), český malíř, grafik a ilustrátor, se svojí ženou Miluškou


Leonid Leonov, ruský básník a prozaik


Leonid Leonov, ruský básník a prozaik


Leonid Leonov, ruský básník a prozaik


Leonid Leonov, ruský básník a prozaik


Leonid Leonov, ruský básník a prozaik


Josef Šíma (19.3. 1891-24.7. 1971), český malíř, představitel moderního evropského malířství


Ředitel moravské galerie Adolf Kroupa


průvod


dítě


portrét


Chýnov, vila s Mistrem Františkem Bílkem


Karel Němec


Karel Němec


Karel Němec, reprodukce


Josef Němec


Jaroslav Němec, 1871-1920


Karel Němec,vnuk Boženy Němcové, a jeho žena Anna rozená Stará


Jaroslav(1871) a Karel Němec(1874)


Marie Němcová rozená Šťastná,syn Karel(1874-1911),dcera Miloslava(1878-1953)


Marie Němcová, syn Karel *1874 dcera Božena *1866


Marie Němcová, Šťastná


Karel Němec,syn Boženy Němcové


Theodora Němcová


Karel Němec


Anna Němcová, žena Karla Němce a děti Božena, *1866,Miloslava *1878, Miloslav *1881,Marie *1885 Vladimír *1890


Josef Němec s dětmi


Kateřina Šechtlová, Márinka,Jaroslav Němec, vnuk Němcové


Dora Němcová, Márinka,Lahodová


Marie Němcová, rozená Šťastná, sestra Kateřiny


Dora Němcová, dcera Boženy Němcové


Karel Němec,syn Boženy Němcové


Němcová, choť Karla Němce


karikatura Josefa Šechtla, autor František Peterka


koláž z potravinových lístků


skupina s Boženou,Marii a Josefem Šechtlem, asi družstvo fotografie


Interier muzea, Žižkova síň 1


Interier muzea


Výstava v Pelhřimově


ševci


Benešův mlýn v zimě


náhrobky, Homutová a Chomutovský,Černín


interier kostelaU Jordána


Tábor přes Jordán


Praha, Zlatá Ulička, hrad


Zlatá ulička,Praha


Kozí hrádek


Pražská brána, zbouraná roku 1884


Pražská brána, zbouraná roku 1884


nábytek, František Vytiska


nábytek, František Vytiska


nábytek, František Vytiska


nábytek, František Vytiska


nábytek, František Vytiska


nábytek, František Vytiska


nábytek, František Vytiska,ložnice


nábytek, František Vytiska


Kozí hrádek, model


Kozí hrádek,model


Kozí hrádek kresba


Socha Josefa Němce, manžela Boženy Němcové


Portrét Emil Pollert 2. 3. 1925


Portrét Emil Pollert 2. 3. 1925


Tábor


Portrét Emil Pollert 2. 3. 1925


Ing. František Bolech, Oskar Nedbal a František Ondříček, Ella Stillerová


dole Bolech Lauda Dobeš, ředitel Hosp. školy, nahoře Tile?, Steimann, Emrele?, Nebuška, Pfaifer řed.dív.škol


Ignác Schachtl, alias Hynek Šechtl (1840-1911),Voseček


Ignác Schachtl, alias Hynek Šechtl (1840-1911)


Božena Šechtlová a Josef Jindřich Šechtl 12.5. 1926


Svatební fotografie Josefa Šechtla a Anny Stocké 1911


Josef Šechtl - Pupa *1925


Oskar Nedbal


Alfons Šťastný z Padařova


možná Kateřina nebo její sestra Marie manželka Karla Němce


Karel Němec s ženou Annou


Bolech


František Bohumil Doubek


František Boh. Doubek


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


Švehlův vysoký most v Táboře


sochař Jan Dušek s Annou Šechtlovou


Bechyně


Bechyně


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha,zátěžová zkouška


Bechyně


Bechyňská dráha,most


Bechyňská dráha,most


Bechyňská dráha,most, zkušební jízda


Bechyňská dráha,most


Bechyňská dráha, most a elektrárna


Bechyňská dráha, most a elektrárna


Bechyňská dráha, most přes Lužnici v Táboře


Bechyňská dráha,elektrárna,most


Bechyňská dráha, stavba mostu v Táboře


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha, montážní vozy


Bechyňská dráha,elektrárna


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha


Bechyňská dráha,elektrárny Tábor


Bechyňská dráha,zahájení, Slapy


Bechyňská dráha,slavnostní mše


Bechyňská dráha,slavnostní mše


Bechyňská dráha,zahájení Bechyně


Bechyňská dráha, zahájení na bechyňském nádraží


Bechyňská dráha,zahájení, nádraží


Bechyňská dráha, první jízda 21.6.1903,Táborské nádraží


Bechyňská dráha,zahájení,vítání oficielních hostí


Dvojitý autoportrét Ignáce Šechtla, kde fotograf vystupuje zároveň jako laborant i retušér, fotomontáž


Pohled na klokoty


Celkový pohled na Tábor od jihozápadu. Město v roce 1895, v popředí budova Čelkovických lázní, Lužnice a v pozadí starý Tábor.


Tábor – pohled na staré město z Jihozápadu, ukazuje dobře starý židovský hřbitov, v popředí lužnické pobřeží, v pozadí Bech. brána, Kotnov s radniční a kostelní věží, 145x100


Pohled na Parkány z poč. 20. stol., v popředí synagoga


Starý hostinec „Na střelnici“ který stál na místě dnešní restaurace „Na střelnici“


Tržní náměstí


U staré vodárny na Tržním náměstí


Střelnická


Děkovný dopis za fotografie na Rakouskou výstavu v Londýně, 1. strana


Domovský list Ignáce (Hynka) Schachtla v Praze


Žádost o vyfotografování Národní (dnes Komerční) banky v Táboře, spodní část


Žádost o vyfotografování Národní (dnes Komerční) banky v Táboře, horní část


Odpověď na žádost vyfotografovat Národni (dnes Komerční) banku


Děkovný dopis za fotografie na Rakouskou výstavu v Londýně, 1. strana


Objednávka fotografií na výstavu v Londýně, strana 2


Objednávka fotografií na výstavu v Londýně


Objednávka na fotografie rybníků postupic.


Pochvalný dopis Karla Němce, syna Boženy Němcove, strana 2


Pochvalný dopis Karla Němce (syna Boženy Němcové)


Jan Voseček 8. 9. 1877


Jan Voseček 8.9.1877


Karel Němec, syn Boženy Němcové


Josef Šechtl (otec Ignáce, mlynář. mistr, 12.4. 1813-7.11.1892) se svou druhou ženou Marií, rozenou Malíkovou (15.6.1856-23.11.1938)


Anna Marie Němcová, druhá choť Karla Němce, rozená Dostálová


Prachatice


Kateřina Šechtlová


Babička Ignáce Šechtla,Josefa Kompitová (1807-1873)


Fotografie s Liduščina alba


Prachatice


Blatná, ze dvou negativů


Křižíkovo náměstí


Sokolové župy Žižkovy před VI. všesokolským sletem


Tábor


Žižkova ulice


Pohled z gymnázia na Náměstí Mikuláše z Husi, dům č. p. 47 (hostinec na staré lékárně)


Tábor,Údolní


Dům č.p. 181 v Hradební ulici


Dům Č. p. 186


Staré město


dům č. p. 146


Dům č.p. 93


Dům č. p. 47 - Hostinec na staré lékárně


Vodárenská věž po požáru sousedního domu


Střelnická zahrada


Dům č.p. 264


Dům č. 91, Křížová ulice, sbořený 1678, znova postavený 1725


Dům č. p. 135, 136, 137


Dům č. p. 93


Průhled do Kotnovské ulice domem č. p. 137


Kotnov


Dům č. p. 93


Žiřkova ulice od střelnice k vodárenské věži


Kotnov


Staré město


Hostinec na střelnici


Staré město


Prodejna dříví u vodárenské věže


Klášterní náměstí


Vodárenská věž zezpoda, hradby


Sokolovna


Portrét neznámého muže, který se popral v hospodě svého otce


Ignác Šechtl, fotograf na cestách


Ignác Šechtl se dvoří Kateřině


Ignác Šechtl 1858


Socha Jana Žižky v Myslbekově atelieru


První žena Ignáce Šechtla rozenná Lexová


Kateřina Šechtlová, Toni a teta Lexová


Portrét neznámého muže


Blatná


Jistebnice po požáru, levá část


Svatební


Šibřinky 1946 - celá svět tančí


Ignác Šechtl


Poděkování


Reklama na promítání filmů


Dužstvo pro stavbu Sokolovny


Adolf Heyduk, spisovatel


portrét, Kladno


Muž z doutníkem, Kladno


Dvojice


Tábor


Neznámá dvojice


Elektrárna s mostem


Bechyňka


Turbiny a dynama elektrárny


Stavba elektircké dráhy


Anna Šechtlová


Ignác Šechtl


Anna Šechtlová


Živé sochy


Anna Šechtlová


Malý oskar nedbal


Richard Hrdlička


Karolína Hrdličková


Karolína Ťoupalíková provdaná Hrdličková


Lid. Tichá ve slavnostním sokoslkém kroji


Jan Tichý 1901-1977


L. Tichá, 1904, 9 let


Karolína Hrdličkova - Ťoupalíková 1891


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička, Komik ve velké operetě v Praze


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


Šibřinky Sokola Táborského, 1901, večer na Pařížské výstavě


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička, J. K. Tyl "Pražský flamendr"


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


Marie Šerpánková-Soumarové, manželka starosty Vaclava Soumara


Děda Richard Hrdlička s babičkou Karolínou, rozenou Ťoupalíkovou, svatební den 9. června 1894


Lidmila a Jan Tichým, 30. dubna 1925


Teta Marie Tichá


Vincenc Hrdlička, bratr Richarda Hrdličky


Lidmila Tichá - Hrdličková, 1896


Babička Marie Tichá: Moje maminka, teta E. Faktrová, teta Likharová, vzadu teta Zemálcíková


Richard Hrdlička


Františka Funková, roz. Vorlová, Babička Rucharda Hrdličky


Richard Hrdlička


Ludmila Tichá R. 1904, 9 let


Richard Hrdlička 1848-1967


Ludmila Tichá 1895-1988, roz. Hrdličková


pozvánka na šibřinky


pozvánka na šibřinky "Z českých pohádek"


Pozvánka na šibřinky


Pozvánka na šibřinky


Pozvánka na šibřinky 1932


pozvánka na šibřinky


šibřinky 1931


Pozvánka na Šibřinky


pozvánka


pozvánka


pozvánka na šibřinky


pozvánka


pozvánka


pozvánka


pozvánka


Rusalky v říši vodníkově na šibřinkách 1922


Sen královny loutek


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


Kvas u prince karnevalu


Sen královny loutek


sen královny loutek


poyvánka na šibřinky


pozvnánka na šibřinky


Šibřinky


pozvánka


pozvánka


Návštěva Ed. Beneše 1925


Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


Portrét Jana Setunského v sokolském kroji


Dvě děti na vozíku


Josef Jindřich Šechtl po roce 1913


Dvě děti po roce 1913


Fotografie Ženy


Jan Voseček a mladý Josef Šechtl


Portrét neznámého muže před rokem 1895


Paní Krátošková rozená Slunéčková po roce 1913


Holčička


Skupina dětí po roce 1911


Portréty dětí před rokem 1895


Žertovná skupina


Památka na první přijímání


Svatební fotografie


Vizitka neznámé ženy


Neznámá žena


Svatební fotografie po roce 1895


Rodina s vojákem


Tři děti


Dítě na židli


Anna Stocká - Šechtlová


Děti-koně


Mistr Foerster


Táborské náměstí


Klášterní náměstí v noci


Pražská ulice


Táborské náměstí


hrad Kotnov


Pelhřimov


Pelhřimov zakončení dnešní Palackého ulice s pětipatrovou Jihlavskou bránou,


Pelhřimov 0288 - Rynárecká brána z Nádražní ulice,domy vlevo byly v roce 1911 zbourána a nahrazeny nárožním secesním domem JUDr.Linharta R. Čech


Pelhřimov Jihlavská brána od Karlova náměstí po roce 1903


Pelhřimov pohled na město od Humpolecké silnice


Pelhřimov průhled dnešní Poděbradovou ulicí od náměstí k Rynárecké bráně


Pelhřimov pohled na město od hřbitova


Konopiště


Konopiště


Konopiště


Nemyšl


Konopiště


Konopiště


Konopiště


Konopiště


Šenberk


Mladá Vožice


Mladá Vožice


Mladá Vožice


Mladá Vožice


Mladá Vožice


Mladá Vožice


Tábor přes železniční most


Příběnice


Vodopád


Stará budova Gymnasia


Ulice 9. května


U Lužnice


Křižíkovo náměstí


neurčený mlýn


Kozí Hrádek


ZvíkovZvíkov


Zvíkov


Zvíkov


Zvíkov


Zvíkov


Zvíkov


Pelhřimov, Sv Víta


Pelhřimov Rynárecká brána z nádražní ulice


Pelhřimov pohled na město z míst dnešní ulice Na Výsluní


Pelhřimov


Pelhřimov - barokní hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie


Pelhřimov celkový pohled na město od západu,


Pelhřimov


Konopiště


Konopiště


skupina z Žirovnice


Tábor,poliklinika


Tábor,Stavba škol na Maredově vrchu


Tábor,mlýn u Lužnice


Tábor,pomník Švehly


Tábor,pomník Švehly


Tábor, odhalení Švehlova pomníku


Tábor,ulice 9. května


Tábor


Tábor,ulice 9. května


Tábor od nemocnice


Tábor


Tábor od Šilhana


Ulice 9. května před stavbou Komerční Banky


Náměstí -jih


Husovo náměstí 10.9.1929


Husovo náměstí 10.9.1929


novostavba, Pelhřimov?


fořtovna v Boru


Nový židovský hřbitov Tábor


Herečka Matějová


29.12.1917 Herečka Matějová


Tábor


Oprava věže 2.8.


Oprava věže 22/9


Tábor, náměstí


Pohled z radnice na náměstí


Pohled z radnice na náměstí


Tábor,Ctiborův dům s pozdně gotickým štítem na Žižkově náměstí


Tábor, Střelnická ulice


Tábor,skupina před radnicí


Tábor


skupina na Kozím Hrádku / redaktor Kubíček


Pohled na Tábor s Lužnicí


Divadelní skupina


herci


elektrárna


akciová pila v Táboře


nádrže


zámecké schodiště


turci v elektrárně


Křižíkova elektrárna, naftový motor o výkonu 60 koní


městská elektrická centrála Vysokého Mýta


pohled na Samcovu louku a přilehlou partii Kobylí hlavy


28.6. mniška, shluky dospělých housenek totálně napadených polyedrií pod lepokruhy revír Bor


mniška, vrškování mladých housenek z hladu na smrkovém podrostu v oblasti revíru tábora les Radimovsko


Pohled z kultury nad Sedlákem na mlazinu k hájovně


kruhová seč v lese Skobě


Tmavá seč na Žlábku v lese Kameném směrem k Soukeníku


lesní silnice v Kameném


lesní kultura


lesní oddělení Kamenný pohled od Blažkova lesa k Vavrovskému rybníku


lesní školka v lese u Holečku u myslivny 18.5.


lesní kultura


23.5. u Jelení skály


lesní kultura u Lužnice


lesní kultura, Lužnice


U Lužnice


lesní kultura, tm seč v lese Holečku u Jedličky


lesní kultura, 23.5.závoje pod lepokruhy v lese Kášovickém, revír Bor, spojení 3kmenů a tisíci housenek


lesní kultura, 23.5. housenky pod lepokruhem


Kruhové seče,Tak zvaná buková zahrádka v lese Pintovce


Táborské muzeum


Táborské muzeum


Táborské muzeum, porcelán


Táborské muzeum


Táborské muzeum, selská jizba


Táborské muzeum


Táborské muzeum, interiér


Táborské muzeum,kroje, dudy a fotografie od Šechtla


Táborské muzeum,kroje, keramika, fotografie Šechtl-Voseček


Táborské muzeum, keramika


Táborské muzeum, kroje, výšivky


Táborské muzeum, kroje, keramika, kolovrátky


Táborské muzeum,kroje


Táborské muzeum, interiér


, freska


Tábor, rytina Hollara 1621


Táborské muzeum, husité, reprodukce


Táborské muzeum, Tábor s vojáky 1837


Táborské muzeum, reprodukce


Výstava díla Františka Bílka v táborské radnici


Hotel Amort,Třída 9. května


Odhalení pomníku Antonína Švehly od J. V. Duška v roce 1935 před Hospodářskou školou


Odhalení pomníku A.Švehly


Pavilón Šechtl Voseček na krajinské výstavě v Táboře


pivovar


stavba pivovarských sklepů


Sjezd českých hostinských v Táboře


Skupina s Oskarem Nedbalem,K. Hoffmannem,J.Sukem a slečnou Setunskou


Skupina s Oskarem Nedbalem,K. Hoffmannem,J.Sukem , J. Heroldem a slečnou Setunskou


Oskar Nedbal


Oskar Nedbal s Českým kvartetem ( Josef Suk, Karel Hoffmann) a Setunskými na dvoře u Setunských


Betlém


Švadlenky


Žižkovy slavnosti na dvoře pivovaru


Řeznictví pana Slabého ve Střelnické ulici


Lampář


Sokolky na hřišti sokolovny


Venkovská svatba


Lampář, reprodukce


Prezident Beneš s chotí před vilou


Prezident E. Beneš s chotí


Bolech a žena Ondříčka,montáž


Malíř Kuba portrétuje herce Šmahu


Výstava Františka Bílka na radnici


Výstava sochaře Františka Bílka v radniční síni


Tábor celkový pohled


Sokolská výstava


Projekt stadionu v Táboře


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled od Čelkovic


Tábor celkový pohled od vodopádu


Tábor celkový pohled,Vápenná strouha


Tábor,Lužnice u Harachovky


Tábor, lávka u Harachovky


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled od Jordána


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled z věže kostela


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled


Tábor, zahradnictví U Šilhana


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled


Tábor celkový pohled před stavbou mostu


Tábor celkový pohled


Odhalení Švehlova pomníku


Křižíkovo náměstí


Křižíkovo náměstí, stará kovárna


Vila


Provazolezec na bechyňském náměstí


Bechyně


Bechyně


Bechyně


zámek Bechyně


Zámek Bechyně


důl mezi obcemi Vřesce a Ratibořské Hory, šachta Hloubení, přelom století


důl mezi obcemi Vřesce a Ratibořské Hory, šachta Hloubení, přelom století


Jihočeská energetika, Budějovická


Jihočeská energetika, Budějovická


Jihočeská energetika, mydlovar


Cvičení hasičů v Pelhřimově


Borotín


statek


kostel v Božejově


Před chalupou


Želč


Zámek Chotoviny


Nemyšl


Planá nad Lužnicí


Planá nad Lužnicí


Planá nad Lužnicí


Borotín


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu,Miroslav Posadovský


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu, Bedřich Pruška


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Reprodukce portrétu


Kašna a Ctiborův dům


Tábor ,oprava věže 19.8.27


Na Kozím Hrádku


Pešelák


8. - Rohanova svatba,Choustník


9. - Rohanova svatba,Choustník


Rohanova svatba,Choustník


7. - Rohanova svatba,Choustník


2. - Rohanova svatba,Choustník


3. - Rohanova svatba,Choustník


5. - Rohanova svatba,Choustník


15. - Rohanova svatba,Choustník


6. - Rohanova svatba,Choustník


14. - Rohanova svatba,Choustník


11. - Rohanova svatba,Choustník


16. - Rohanova svatba,Choustník


13. - Rohanova svatba,Choustník


12. - Rohanova svatba,Choustník


10. - Rohanova svatba,Choustník


17. - Rohanova svatba,Choustník


Tábor, kroje muzeum


Tábor, kroje muzeum


Tábor, kroje muzeum


Tábor, kroje muzeum


Tábor, kroje muzeum


Tábor, kroje muzeum


Tábor, radnice, Boží bojovníci od Františka Bílka


Tábor, krypta


Tábor,kresba


Tábor,radnice


Tábor, obléhání


Tábor,znak


Tábor


Tábor,Hus


Tábor,radnice


Tábor,radnice


Radnice


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina hudební školy


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina


Pelhřimov, skupina A.G.P.


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Pelhřimov, kostel


Pelhřimov,kostel


Pelhřimov, cihelna


Pelhřimov, hasičské cvičení


Pelhřimov, kostel


Pelhřimov, skupinka


Pelhřimov, skupina


Skupina, Kulíkovi


Skupina hudebníků


Skupina


Skupina pelhřimovské školy


Školní skupina


Skupina Pelhřimov


Divadlo Oskar Nedbala po přestavbě 1937


Divadlo Oskar Nedbala po přestavbě 1937


Divadlo Oskar Nedbala po přestavbě 1937


Divadlo Oskar Nedbala po přestavbě 1937, Tylův dům


Před bankou, auto Praga pravděpodobně Grand


Před bankou


Banka, Tábor


spolek


Sousoší na bance od J. V. Duška


Polák ????


reliéf


reliéf


reliéf


Muzeum, Tábor


Táborské muzeum


Táborské muzeum, kroje


Krajinská výstava, výroba sodové vody, Em. Ferda v Táboře


Krajinská výstava, keramika, Strakonice


Provaznictví,Krajinská výstava


Výstava 1902


Výloha


Václav Šafránek, první knihkupectví


Vzduchotechnika Janka


Pletárna - F. Mrázek Tábor


Václav Nolč - náchodská tkalcovna


alegorický vůz


vila


Křižíkovo náměstí


Odhalení Švehlova pomníku


Masarykův dům


Stavba banky


Škola na Maredově vrchu


Divadlo Oskara Nedbala


Divadlo Oskara Nedbala


Tylův dům,Divadelní


Městské lázně


Radnice-gotická síň


Radnice-gotická síň


Radnice-gotická síň


Radnice-gotická síň se znakem Tábora


Radnice-gotická síň, socha Žižky od Myslbeka


Radnice-gotická síň


Gotická síň na radnici


Vzduchotechnika Janka


Vzduchotechnika Janka


Vzduchotechnika Janka


Vzduchotechnika Janka


Vzduchotechnika Janka


Vzduchotechnika Janka


Vzduchotechnika Janka


Oltář v Želivi


Rohanova svatba v Choustníku


Rohanova svatba v Choustníku


Rohanova svatba v Choustníku


Rohanova svatba Choustník


Betlém v želivském kostela


Pacov,kotlárna,Hradecký


Betlém, Želiv


Oltář v Želivi ?


Pacov, kotlárna, Hradecký


Pacov, kotlárna, Hradecký


Na Hůrce, Planá nad Lužnicí ?


Planá na Hůrce?


Planá nad Lužnicí


Svatba


Vila


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Školy na Maredově vrchu


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka, busta ministra Rašína


Národní banka nyní Komerční banka, busta ministra Rašína


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka


Národní banka nyní Komerční banka, busta Dr. Rašína


Národní banka nyní Komerční banka, busta Dr. Rašína


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce, kadeřnictví


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Masarykovy školy práce


Planá nad Lužnicí


Planá nad Lužnicí?, statek


Planá nad Lužnicí


Planá nad Lužnicí ?


Planá nad Lužnicí, Strkov


Planá nad Lužnicí


Planá nad Lužnicí, Strkov, přestavba


Planá nad Lužnicí, Strkov během přestavby


Planá nad Lužnicí, Strkov po přestavbě


Planá nad Lužnicí, Strkov během přestavby


Planá nad Lužnicí, Strkov


Hájovna Želeč nebo Hnojná Lhota


statek


statek


statek


Želeč


statek


Hejtman


statek


Hájovna


Harachova besídka Vlčí důl


statek


Želč zámek


Želeč


Želeč?


Asi Želeč


vesnice


Hájovna Hnojná Lhota nebo Želč


Statek


Radnice


Oprava věže


Provazolezci bratři Třískové


Módní obchod Josef Lhoták Tábor


Módní obchod Josef Lhoták Tábor


Václav Nolč,textil


Václav Nolč látky


Václav Nolč, látky


Zámek Chotoviny


Václav Nolč,látky


Václav Nolč,látky


Výstava, Václav Nolč


Kostel v Radeníně


Zámek Chotoviny


Besídka


Hrabě Harrach na zámku Strkov


Hrabě Harrach na Strkovském zámku


Náměstí s kalvárií


Tábor z Horek


Tábor z Horek


Tábor z Horek


Oprava věže 17.10.1928


Oprava věže 12.9.1929


Oprava věže 12.9.1929


Oprava věže


Židovský hřbitov


Městská elektrárna


Elektrárna města Tábora


Elektrárna města Tábora


Hotel Amort


Hotel Amort


Hotel Amort-pokoj


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Vodárna


Náměstí s kalvárií


Kalvárie na Žižkově náměstí


Kalvárie na Žižkově náměstí


Radnice v zimě


Hrbáček Slovutný od Nového


Znak Mrzenů z Kozího mlýna


Strop s freskou


Tábor 1868


Alegorický průvod 1910?


Skupina na ostrově


alegorické vozy


Alegorický vůz


Stárkuv dům


Třída 9.května,alegorické vozy


Dům 1282, Wágnerová Modes,Ladislav Teršíp,,čokoláda


Příběnice


Tržní náměstí


Žižkovy slavnosti 1876


Zámek Chotoviny,park


Zámek Chotoviny


Zámek Chotoviny,baron Nádherný


Zámek Chotoviny


Ervín svobodný pán Nádherný z Borutína *30.3.1876 Chotoviny, +19.8.1944 Chotoviny, JUDr.


Zámek Chotoviny,baron Nádherný


Zámek Chotoviny,baron Nádherný


Zámek Chotoviny,baron Nádherný


Masarykův dům


Masarykův dům


Čítárna


Městská knihovna a čítárna


Sokolská výstava


Bílek-Táborské sestry,reliéf


Sokolská výstava


Stavba škol na Maredově vrchu


Stavba škol na Maredově vrchu


Městská vodárna


Stavba škol na Maredově vrchu


Stavba škol na Maredově vrchu


Masarykův dům


Masarykův dům


Masarykův dům


Masarykův dům


Masarykův dům


Pohřeb presidenta Beneše


Skupina s paní Hanou Benešovou


Skupinka s paní Hanou Benešovou


Skupinka s paní Hanou Benešovou


Skupinka s paní Hanou Benešovou


Paní Hana Benešová


Pohřeb presidenta E: Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E: Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


Pohřeb presidenta E. Beneše


pohřeb prezidenta Beneše


President E. Beneš s novou hradní stráží


President E. Beneš s novou hradní stráží


President Beneš se zaměstnanci vily, Škarvan, Kotýnek, atd


Božena Šechtlová s neteří Dášou, 40. léta


Hotel Amort,Třída 9. května


Odhalení pomníku Antonína Švehly od J. V. Duška v roce 1935 před Hospodářskou školou


Odhalení pomníku A.Švehly


Sokolové u Kotnova v průběhu Krajinské výstavy 1902


Skupina před pavilonem Šechtl a Voseček na Krajinské výstavě roku 1902


Pivovar


Stavba pivovarských sklepů


Sjezd českých hostinských 9. 8. 1910


Výstava díla Františka Bílka v táborské radnici


Skupina s Oskarem Nedbalem,K. Hoffmannem,J.Sukem a slečnou Setunskou


Oskar Nedbal,K. Hoffmann, J. Suk u Setunských na dvoře


České kvarteto -- O. Nedbal, J. Suk, K. Hoffmann u Setunských, 1898


Havárie letadla


havárie letadla


havárie letadla


havárie letadla


Havárie letadla


Tábor s altánkem od Klokot


Tábor od severu


Tábor přes Šilhanovu louku


T.G.Masaryk 1918


Učitelka cizích jazyků


Hotel Amort


Láda Procházků 1910 Kamenice nad Lipou


Sjezd českých hostinských v Táboře 9.8.1910


František Bílek - náhrobek - rodina Jůzova


František Bílek-náhrobek rodiny Svobodových, hřbitov v Malšicích


František Bílek-výstava


František Bílek-výstava


František Bílek-keramika


František Bílek - výstava


Expozice ve vile Františka Bílka


Fr. Bílek - modlitba nad hroby


Horní Cerekev


Fresky na domě


Tenisový turnaj ve 20. letech


K. Gabriel:Památník národního odboje v Chýnově,1921


Neurčené divadelní představení


Neurčené divadelní představení


Tenisový turnaj ve 20. letech


Rekonstrukce věže děkanského kostela 6.9.1927


Roudná u Soběslavi


krajina


Rozbouraná chalupa


Krajina s mraky


Miličín s kravským povozem


pán pod mostem


Detail klenby kostela


Detail klenby kostela


Detail klenby


Detail klenby


nápis na klenbě děkanského chrámu v Táboře,kostel


detail klenby děkanského chrámu v Táboře


detail klenby děkanského chrámu v Táboře


klenba děkanského chrámu v Táboře


u rybníka


po vichřici


po vichřici


po vichřici


po vichřici


po vichřice


po vichřici


Po vichřici - uklizeno


885 Po vichřici


Vichřice


883 Povodeň 26.8. 1925 před Veslařským klubem v Táboře


povodeň na Jordáně


povodeň


Úvozová cesta


Pole


Kácení stromů v Pintovce


Miličín


vesnice


Roudná


Roudná u Soběslavi


Chýnov s rybníkem


Ve městě


krajina s rybníkem


potok v zimě


Tábor od čelkovického jezu


Tábor,Kotnov,Lužnice


Pohled na Tábor přes Lužnici


Pohled na Čelkovice


Tábor s Kotnovem


Tábor s Kotnovem


Tábor s Lužnicí


Tábor od jihu


860 Celk.pohled s Přibíkovým mlýnem


Celk. pohled z Kotnova na Nové město včetně synagogy


Celk. pohled od Čelkovic - mezi stromy


Celk. pohled od Čelkovic - synagoga


Celk. pohled od Čelkovic


Pelhřimov pohřeb


Pelhřimov - budova úřadu práce


kostelík Hlasivo


Pelhřimov


Pelhřimovsko


náměstí


Pelhřimov


Pelhřimovsko


Pelhřimovsko


Pelhřimov,náměstí


Literatura pro živnostníky,knihkupectví,1906,Pelhřimov


Pelhřimov,náměstí


Pelhřimov,náměstí


Pelhřimov,náměstí s průvodem


Pelhřimov,náměstí,průvod


Pelhřimov,náměstí,průvod


Pelhřimov,náměstí,průvod


Pelhřimov,náměstí


Pelhřimov pohled z náměstí do Růžové ulic


Pelhřimov náměstí


Pelhřimovsko


Pelhřimov průčelí bývalého reálného gymnázia


Pelhřimov,Chlapecká škola


mlýn


Jindřichův Hradec


Výletníci na Zvíkově


Skupina před Orlíkem


Zámek v Jistebnici okolo 1900


Zámek v Jistebnici


Laškující pánové před Týnem nad Vltavou


Vůz tažený kravami, Sudoměřice u Tábora


Žirovnice


Miličín - kalvárie


Sudoměřice u Tábora


Skupina u stánku Šechtl-Voseček


Pohled na údolí Lužnice


Před hostinou hotel Slovan


Dvojice


Rodina s houpačkou


Vincent Tvrzník 1885


Psi lezou na strom


Baron Nádherný


Paní s holčičkou


Rodinná skupina - Klepetář


Oráč


Skupina


Jistebnice 1929


Venkovská skupinka


Rodina se psem pije čaj


Svatba Brlík-Komárek


Svatba Brdlík-Komárek na Klokotech


Neznámá rodina se psem


Menší skupina


Rodinná skupinka


Rodina před zámkem v Jistebnici


Rodinná fotografie


Svatba Brlík komárek v Klokotském klášteře


Krojovaná dvojice


stereoskopická dvojice


Vodník v prvním patře na šibřinkách


Interier střelnice připravený na sokolské šibřinky


Baletky


Pohled na Tábor s vilovou čtvrtí


Pohled na Tábor s vilovou čtvrtí


Pohled na vilovou čtvrť přes "pajedla" od Čelkovic


Pohled na vilovou čtvrť


Pohled na vilovou čtvrť


Interier tovární haly v Sezimově Ústí


Pohled na vilovou čtvrť 10.9.1929


Špitálská kaple


Pohled na vilu ve vilové čtvrti


Vilová čtvrť


Ulice ve vilové čtvrti


Bruslení na Jordáně


Tábor od jezu


Majáles 1928


Chýnovská jeskyně


zámek Chotoviny


Pražská ulice - A.V. Vojta


Bernartice - Karel Fink,Výroba sodové vody


Josef Šechtl-73 roky


Frant. Bílek - Mistr Jan Hus v plamenech


Svatební fotografie Josefa Šechtla a Anny Stocké 1911


Anna Stocká - Šechtlová Stocká- manželka Josefa Šechtla


Tábor - celkový pohled s cibulí na Kotnově 1868


Pražská ulice


vyústění Pražské ulice na náměstí - kostel


Pražská ulice kolem roku 1900


Dvojice v kroji


Tržní náměstí


Krajina,soutok Vltavy a Lužnice u Týna nad Vltavou.


Turisté u Příběnic


Jan Vítězslav Dušek


Jan Vítězslav Dušek


Portrét Oskara Nedbala


Oskar Nedbal, skladatel, 1901


Postava Oskara Nedbala


Oskar Nedbal


Portrét Oskara Nedbala


Pražská ulice s holčičkami ve slamácích


Portrét neznámého muže


Portrét neznámého muže


Portrét muže Lowy


Slečna Rumlová


Zasněžený strom


Akademický spolek Štítný, Moliére, Amphitryon


Akademický spolek Štítný, Moliére Amphitryon


Akademický spolek Štítný


Akademický spolek Štítný, Moliére Amphitryon,režie a scéna Jaroslav Šváb


Interier šibřinek


Interier šibřinek


Šibřinky 1922 ráz: Z říše vodníkovy


Velká skupina vymaškařených dětí


Chlapci geometři


děti převlečené za stromy se koulují a přitom hrají na housle a čelo


Holčičky


Holčíčky - stromečky


výletníci u vody


Rodina před domem


Rodina před domem


skupinka pod Zvíkovem v zimě


Malý Josef Jindřich Šechtl


Josef Jindřich Šechtl


Josef Jindřich Šechtl ve vojenské uniformě, přibližně 1895


Vojáci na střelnici


Záložáci na mostě


Záložák v plné polní


Záložáci při rozcvičce


Záložáci plánující


Dva vojáci


Voják střílející


Záložáci


Záložáci při nástupu


Záložáci odpočívající


záložáci


Záložáci koupající se


Bílkova plastika "Památce profesora Františka Nekuta +v srpnu 1919"


Příjezd neznámé osobnosti


příjezd vlaku


Příjezd neznámé osobnosti


Reprodukce obrazu Františka Bílka - Prokop Veliký


Interier Bílkovy vily


Příjezd neznámé delegace


příjezd neznámé osobnosti


příjezd neznámých osobností


dr. Edvard Beneš podává ruku starostovi Šádovi


Příjezd Václava Klofáče


Frant. Bílek - výstava keramiky


699 Frant. Bílek -ložnice - Chýnov Filmy 13x18


Frant. Bílek - ložnice domu v Chýnově


výstava keramiky


Frant. Bílek - poslední večeře Páně


Frant. Bílek - Poslední večeře


Frant. Bílek - Modlitba nad hroby - hřbitov v Chýnově


Frant. Bílek ve svém ateliéru v Chýnově


celk.s topoly a hrazí/ sádky / poškozený


691 celk od Klokot


celk. pohled /Šilhan zahradnictví/ dnes prodej vína


celk. pohled pod sady


Tábor / nálada


celkový pohled z cesty k nemocnici


Tábor celkový podle od cesty k nemocnici


celkový pohled ze zahradnictví Šilhan /od Bezručovy


celkový pohled z Bezručovy ul


celkový pohled z Bezručovy ul bližší pohled


celkový pohled z Bezručovy ul


Pohled na Tábor od severu s městským opevněním koncem 19. století


Kotnov -klasika


Kotnov a břízy


Kotnov a břízy


Kotnov až kostel ze Struh


Kotnov až kostel- sadová partie


Kotnov z údolí


Pohled na Kotnov z Holečkových sadů okolo 1900


Kotnov z údolí


Kotnov s kamennou zídkou


Kotnov zimní


Kotnov v zimním hávu


Klokoty přes Tísmenický potok přibližně z Černého Leknínu


Klokoty s řekou, skálou - cesta s mužem


Klokoty s řekou a skálou


Klokoty s řekou


Klokoty s řekou


Klokoty s řekou a jezem


Klokoty s řekou a Hoffmannovou vilou


Klokoty přes Tísmenický potok


Klokoty


Klokoty z Kotnova - zimní


Klokoty z Tismenického údolí / Ze Struh


Klokoty přes Tísmenický potok


Klokoty od řeky


Klokoty od řeky


Štít Pražské brány - reprodukce


Radniční palác - interier - reprodukce


Palackého ul. s Pražskou branou


Žižkovo nám-sever se Žižkou


Roubal, knihařství a papírnictví


Kašna na Žižkově náměstí 1929


Socha Jana Žižky z Trocnova


Pohled na kostel zezadu


Západní strana Žižkova náměstí po roce 1915


náměstí - sever


náměstí kašna- 7.5.1929


Kašna na Žižkově náměstí po roce 1915


náměstí kostel


Socha Jana Žižky z Trocnova, probíhající rekonstrukce kostela, nová okna a plášť, architekt Mokr


Socha Jana Žižky z Trocnova od sochaře Strachovského na Žižkově náměstí


Cvičení prostná


sokolský slet


sokolský slet 1901


sokolský slet


sokolský slet


sokolský slet


sokolský slet


sokolský slet


Sokol


Portrét sokola


Sokolové


sokol Posadovský


Tábor přes Jordán


Jordánská hráz


Tábor přes Jordán


Tábor přes Jordán


Tábor přes Jordán


vodopád 26.8.25


vodopád 2.8. 25


rozšíření jordánské hráze


jordánská hráz-most-rozšíření hráze?


vodopád 26.8.25


vodopád 26.8.25


pohled na vodopád,celek


most pod Kotnovem


vodopád


most nad vodopádem


vodopád - most v jordánské hrázi


veslaři na Jordáně


veslaři na Jordáně


veslaři na Jordáně


veslař na Jordáně


znak Tábora horní část


znak města dolní část


radnice schody do muzea


klenba


Goticko renezanční klenba dolní síně domu č.p 140 v Koželužské ulici


pamětní kniha 1918


dvě pečetě


detail z táborského znaku


táborský znak,detail, Jeroným


táborský znak


sklepy dveře menší deska


sklepy menší deska


sklepy táborské mapka


sklepy táborské - mapka 1:360


sklepy - sloup se sudem a lahvemi


sklepy - sloup se sudy


sklepy - 1 sloup


kostel čsl - oltář s dětmi


zvon - kostel film 10x15


oltář


kalichy - fim 10x15


děkanský kostel


kamený portál v radničním paláci


kamenný stůl před radnici


Interiér kostela před rekonstrukcí vedenou architektem Josefem Mockerem v roce 1897, původní barokní oltář


oltář v kapli táborské nemocnice


interiér kostela na náměstí Mikoláše z Husi


580 interiér - děkanství? malá deska


579 cesta do Příběnic


cesta do Příběnic


Sady v zimě


Pohled na dům 333 z Holečkových sadů


Kostel u Jakuba


Holečkovy sady pod Soukenickou baštou


Starý hřbitov pod Kotnovem. Děkanský kostel Proměnění páně


Holečkovy sady


Cesta do Příběnic


Harachovka


Lužnice


Cesta do Příběnic s baštou


Příběnice


Příběnická skála


Riviéra


Lužnice u Harachovky


Řeka Lužnice?


První turistická chata u Lužnice


Pod Parkány -pohled na synagoga a pivovar


Jez na Lužnici


Lužnice u Riviéry


Pohled na Klokoty přes Lužnici


Benešův mlýn


Vory na Lužnici


Vory u mlýna


Plavení dřeva pod Klokoty


Pohled na Tábor a Lužnici a Kvěchovým mlýnem


nemocnice v Táboře


Poliklinika ambulance


Poliklinika - operační sál


Poliklinika interier s dětmi


poliklinika


V.V. městská nemocnice - poliklinika


poliklinika


poliklinika


Budějovická zimní Wilsonova


Budějovická zimní Wilsonova


Husovo náměstí začátek století


Husovo náměstí začátek století - Karolína Posadovská lihoviny


Budějovická ulice v Táboře na začátku 20.století


Táborská reálka postavená roku 1905


Před Hospodářskou školou - socha voják s dítětem,Luděk Vavražovský


Základní škola na Parkánech, dříve Dívčí škola císařovny Alžběty a školy Hany Benešové


Výstavba pod poliklinikou


Rozestavěné školy na Maredově vrchu


Rozestavěná škola na Maredově vrchu


Hotel Slavie 9.8.1933


Domy před nádražím


Tabaková továrna postavená 1882-1888


Nádraží v Táboře


Na nádraží - min Beneš vystupuje 24.9.1919


pokračovací škola - výstava prací obuvnictví


školní skupina dívek v tělocvičně gymnázia


školní skupina dívek v tělocvičně


výstava školních prací


školní skupina třetí ročník 1912


pokračovací škola výstava prací


botanická zahrada výstava


Výstava okrasných rostlin, 1920


Hospodářská škola


Výstaviště ovocnářské výstavy před budovou Akademie, 1920


Pavilon "ochutnávárna" byl nejoblíbenějším pavilonem výstavy. 1920


botanická zahrada s holčičkou výstava


botanická zahrada výstava kaktusů


botanická zahrada výstava stromky H. Zrzavý


botanická zahrada výstava průhled na altán


botanická zahrada výstava květiny pod sítí 2x


botanická zahrada výstava květiny na schodech


botanická zahrada výstava, podzim


Náměstí Mikoláše z Husi s elektrickým osvětlením


Výstava 1929


sraz autoklubu 1929 na nám.


sraz autoklubu 1929 na nám.RA č. 105


rodinná škola


ve škole bosé nohy IV třída chlapci


I třída ředitel Vacek


498 skupinka dívky s míčem škola Klášterák 20.léta


Třída 9. května


Třída 9. května


Třída 9. května u nádraží


Třída 9. května


Třída 9. května


Třída 9. května lékárna


Třída 9. května


Třída 9. května


Oslava odhalení pomníku Antonína Švehly


488 Švehlův pomník před hospodářskou školou


Královská hospodářská akademie v Táboře postavená roku 1903


Hospodářská škola se sloupem


Hospodářská škola


z Husova parku do ulice 9. května


náměstí Žižkovy slavnosti kopie 1877


vodárenská věž zezdola


radnice 1891 Jakub Fried


480 Kotnov a Liduška od Křížové cesty asi 1917 RA 239 18x24 archiv f


Kotnov a Liduška od Křížové cesty asi


Tábor 1868


Choustník s tenisovým kurtem ?


Škochův dům,


vchod domu s klenbou - u Baurů


pozdně gotický sklep domu č.5 na Žižkově náměstí


Interier muzea RA č.276 - Žižkova síň 18x24 archiv a


pan Boháč z Lomnice v autě


Boháčova vila


Majáles 1928


skupinka Mareš


skupinka Pytelka- Novotný


skupinka výletníků z 20. let


pouť na Vrtačkách děti na voze


pouť na Vrtačkách


pouť na Vtračkách vůz s oslem u nádraží


Vítáme vás na pouti obce Vrtaček


450 pouť na Vrtačkách auto


pouť na Vrtačkách auto Praga Piccolo


pouť na Vrtačkách 29.5.1927 skupinka Burian


pouť na Vrtačkách 29.5.1927 skupinka


pouť na Vrtačkách


Ed. Beneš s chotí do poloviny těl


Ed. Beneš stojící s chotí


Ed. Beneš sedící s knihou


Ed. Beneš z profilu


Dr. Edvard Beneš při dovolené na Soukeníku 1921


Ed. Beneš s knihou sedící


Edvard Beneš s chotí sedící


Dr. Edvard Beneš s chotí stojící


Ed. Beneš u bratra mlynáře - Benešův mlýn


Klášterní nám - noční- strom


Klášterní nám. směr cukrárna


Klášterní nám - směr gymnázium cukrárna


Náměstí Mikuláše z Husi před rokem 1906


Náměstí Mikuláše z Husi koncem 19. stol., pohled od kašny k Mariánské bráně


Kláštení nám. noční kašna


Špitálská ulice s kaplí sv. Alžběty před přestavbou kolem roku 1906


Špitálské nám.


Reálka


Pražská ul / dům 212 vedle divadla - policie 428


Pražská ul. s babkou


Ul. 9. května - U slunců


ulice 9.května -směr Křižíkovo nám.


421 Křižíkovo náměstí,socha vítěze - za ní staré domy směr Budějovická


Jordánské hráze k reálce


Pražská ulice č 13


zeď domu na Starém Městě, Koželužská ulice, dnes trafostanice


Převrátilská ulice s kašnou zimní


Křižíkovo náměstí a Palackého ulice


Pohled na chrám Proměnění Páně z Děkanské ulice


Školní náměstí, Kotnovská


Klokotská, Martina Húsky


ulička Provaznická


Koželužská ulice po roce 1907


kavárna


roh Kotnovské a Široké


ulička za kostelem Pelhřimov


Svatošova ulice k Náměstí Mikuláše z Husi


Kotnovská ulice


Ulice Martina Húsky, dům 22 před rokem 1906, (Škochův dům zezadu)


Klokotská ulice


radnice


Tábor od vodopádu s lávkou


399 domy pod parkány Synagoga


Kotnovská ulička


70. nebo 80. léta 19. století


Tábor pohled od "kulíka" ma sv. Jakuba (lázně před přestavbou)


Skupinka s vozem a koňmi


Pohled z radnice nasnáměstí


Skupinka pod příběnickou skalou


Reprodukce Tábora s cibulí na Kotnově


Skupinka u příběnické skály


Kostel se Žižkou, páni na lavičce


Ctiborův dům s pozdně gotickým štítem na Žižkově náměstí


kostel s lidmi


Oprava věže kostela 6.9. 1927


384 Oprava věže kostela,22.8. 1927, 2x (1 rozbitá)


Tábor od můstku -Šilhan, stodoly dnes kasárna


Tábor od železničního mostu -Přibíkův mlýn


Tábor a řeka Lužnice koncem 19. století


Tábor - hodně daleko od Beneš. mlýnu


Tábor z jordánské hráze okolo roku 1900


Tábor s baštou od hráze, matka s kočárkem


Tábor z Bezručovky s kočárkem


Tábor od severu okolo roku 1900


Tábor s baštou od hráze


Tábor přes Tismenické údolí po roce 1895


vodopád 26.8.25


Z Tábora do Příběnic


Harachovka


Riviéra


přívoz na Lužnici pod Brdlíkovým mlýnem


přívoz pod Brdlíkovým mlýnem


Hoffmannova vila s přívozem


Klokoty přes řeku


Klokoty přes řeku


Klokoty


Klokoty z Kotnovské věže


Pohled na vilovou čtvrť - Bez Tábora


Čelkovické lázně na levém břehu Lužnice okolo roku 1900


Tábor s Ústeckou ulicí, začátek 20. století


Tábor od Čelkovic okolo roku 1900


Tábor od Čelkovic


Tábor-Lázně, Tábor, vilová /Pivovar kouří


Tábor- přes jez - až školy H. Benešové


Tábor přes Lužnici od Čelkovic 1922


Tábor - Čelkovické lázně velké- Kotnov


Tábor vzdálený od řeky kde je dnes most


351 Tábor od Čelkovic - Tábor - školy H. Benešové


Tábor - pohled na Vilovou čtvť od Čelkovic, Klokoty


Pohled na Tábor a Klokoty přes Lužnici od Čelkovic


Čelkovické lázně na levém břehu Lužnice 1925


Tábor od Čelkovic


Tábor ze středu Čelkovic


mlýn na Soukeníku


mlýn na Soukeníku Beneš děti na loďce


Brdlíkův mlýn 249


Brdlíkův mlýn s Klokoty 244


Mlýn Veselý


Mlýn Veselý povodeň 26.8,1925


Bredův mlýn


Kvěchův mlýn


Kvěchův mlýn


Kvěchův mlýn


Kvěchův mlýn


Kvěchův mlýn


Muž v kozáckém kroji


Dvojice v kozáckém kroji.


Blaťačky ve slavnostních krojích - jedna trouchu zády


Benešův mlýn


Benešův mlýn


Benešův mlýn v zimě


Benešův mlýn v zimě


Benešův mlýn


Blatská nevěsta


324 Žena v kozáckém kroji s biblí


Ženich s nevěstou v kroji


ženy v kozáckém kroji


Kozácká nevěsta, zepředu


Táborská nevěsta zezadu


nevěsta a ženich v krojích


nevěsta a ženich v krojích


žena v kroji z boku s pentlí


dvě ženy v krojích


dvě ženy v kozáckých krojích


žena v blatském kroji


Kozácký svatební kroj


dvě ženy v krojích


čtyři dívky před domem v krojích, dalmátský kroj?


Blatská nevěsta, kroj zezadu


Dr. Nádherný


velk. Homolka


Kamenice nad Lipou,Hatuková,Laňka


Kamenice nad Lipou, Peltan, Hatuková,Laňka 1910


prof. Novák


302 Kamenice nad Lipou, Kněchová, 1910, Hatulková


Bártova Opařany


skříň - nábytek Kratochvíl továrna nábytku


velkostatkář Vodňanský


Portrét rozostřený


Kamenice nad lipou, Novák, Hatulková


Matiásek, zk. tablo Mlékař, obratit


Douda, ok. sp. komise


Schmied Bversicher?


Rozvodněný vodopád v roce 1900


288 Jordán s loďkou


Jordán s loďkou


Tábor od plovárny - převozník


Tábor od železniční tratě - Liduška v popředí


Vodopád


Pohled na Tábor s loďkou a stromy


Jordán s veslaři, střelnice


Hoffmannova vila


Tábor s loďkou


U hradu příběnického


Starosta Tábora Soumar


Jan Masaryk, portrét


Bolech Oskar Nedbal a František Ondříček, Ella Stillerová


Park před nádražím v Táboře s paní Štětinovou


Hospodářská škola - Švehlův Pomník odhalení


Sloup "meteor" před hospodářskou školou, kolem roku 1909


Táborská sokolovna v roce 1905


Plakáty


Třída 9. května,před hospodářskou školou, č, 104


Švehlův pomník před hospodářskou školou, zahradník


Švehlův pomník před hospodářskou školou


Bouře na Vrtačkách, spadlý strom a dům


Masarykův dům č. 117 (postaven 1925)


sokolovna z ulice 9. května, 22.4. 1926


dům 516 archiv


Lokomotiva se skupinkou skautů


Táborské nádraží


nádraží - půda chléb mír s lidmi


nádraží od železničního mostu


Havárie lokomotivy


havarovaná lokomotiva s lidmi


nádraží, heslo půda chléb mír


Hotel Setunský před nádražím - budova Slávie


Delegace na nádraží.


Tábor od severu


Tábor od Čelkovic


náměstí Žižka, Beseda


Krajinka v zimě, Knoflíkárna na sadech??


Interier Klokot


Táborský kostel po roce 1897 s novogotickým oltářem


Restaurace


Průvod k pouti na Vrtačkách


Tábor přes Jordán


Snad cihelna Čekanice


Stará paní


Průkopkyně sportu ženského, konec 19. století


Skupina, Opera Eva


Skupina, opera Eva Foerster 15.6.1928


Žena v kopanickém kroji


Neznámá herečka s kabelkou


Dvojice v kroji


Žena v kroji


Dvojice v kroji


Dvojice v kroji se šátky


Dvojice v kroji


Dvojice v kroji


Dvojice v kroji


Herečka?


Dvojice v kroji


Dvojice v kroji


Dvojice v kroji se šátky


Dvojice v kroji


Dívka v kopanickém kroji


Dvojice v kroji


Dvě dívky v kopanickém kroji


Skupina v kroji


Žena v kopanickém kroji


Dvojice v kroji se šátky


Dvojice v kroji


Dvojice v kroji


Ženich s nevěstou v blatském kroji


Žena v kopanickém kroji


Pan Pánek


Herečka, 70. léta 19. století


Žena v blatském kroji, 70. léta 19. století.


Žena v blatském kroji zezadu


Žena v kroji zepředu


Žena v kroji zepředu


Žena v kroji zezadu


Trojice v kroji, národní tance


Dvojice v kroji u spinetu, kulisy stavení.


Josef Šechtl nar.1877 - prosinec 1945


Jan Voseček 17. února 1922


Jan Voseček 7.6. 1922


Jan Voseček asi 1888


zasedání vlády 1929 - výstaviště u plovárny


Akademický spolek Štítný -Moliére Amphitryon,režie a scéna Jaroslav Šváb


velká skupina u stolu v secesním sále, hotel Slovan (Amort)


parodie napodobuje Josefinu Backerovou herec Mose kabaretier, auto otevřený faeton L&K- Škoda 110


švýcarská delegace při cestě na slet?


švýcarská delegace při cestě na slet? nádraží


ministr Kramář v Táboře 27.9. 1919 při návratu z Paříže


ministr Kramář v Táboře 27.9. 1919 při návratu z Paříže


ministr Kramář v Táboře 27.9. 1919 při návratu z Paříže před vlakem


ministr Kramář a Klofáč v Táboře 1918 při návratu z Paříže


Karel Kramář a Václav Jaroslav Klofáč v Táboře


Kramář a Klofáč v Táboře 1918


návrat ministra Edvarda Beneše z Paříže nádraží 1919 24/9


návrat ministra E. Beneše z Paříže nádraží 1919 24/9


skupina před radnicí


skupina na Kozím Hrádku / redaktor Kubíček


náměstí o slavnostech č.1


náměstí 6.7.1922 - před pomníkem J.Ž


bratři Janouškové u psí boudy


skupinka s kočárem před radnicí


skupinka s kočárem před radnicí


skupinka s kočárem před radnicí


Tamburaši v kroji s Josefem Šechtlem v roce 1907


chlapi myjící se na dvorku


Opera Eva s Foersterem (autorem opery) 15/6 1928


děti s kozlíkem a vozíkem


bruslení s jordánskou hrází


bruslení s jordánskou hrází okruh


veslařský klub u Jordána s diváky, veslicí a plachetnicí, část Střelnice


dámy hrající tenis obálka č 19


tenisové kurty Tábor pod joránskou hrází


skupina ženy s kužely a činkami asi 1888


Sokol s kordem a činkami


Sokolové ve cvičebním, asi 1905. Jan Voseček a Josef J. Šechtl v zadní řadě vlevo.


vichřice


spadlé letadlo zepředu


spadlé letadlo


spadlé letadlo zezadu


stará ulička s holčičkou, v průčelí dům 65, Kasl


náměstí domy vedle radnice, detail z reprodukce kolodiové desky


Spořitelna a veřejná obchodní škola


náměstí s cukrárnou


2 uličky Kostnická (vznikla z části Široké) a Kotnovská 74


Původní vjezd do parostrojního pivovaru v Táboře kolem roku 1900


Žižkovo náměstí  se spořitelnou postavenou v roce 1895


Ctiborův dům


Náměstí -jih


Náměstí s kostelem a radnicí


Žižkovo náměstí s Besedou a Ctiborovým domem koncem 19.století


Náměstí, kaška


Náměstí Žižka, beseda, Ctiborův dům


Náměstí od pošty na radnici v zimě


náměstí s radnicí a kostelem


náměstí s radnicí a kostelem


Náměstí - radnice a celý kostel, lidi


náměstí , 20. léta.


Tábor, výstavba (Loskot) prasklý roh / a duplikát


Kotnov od klokot- stromy vpředu


Chlapecká třída + pan učitel


Výstava dámský salon


3 muži u řeky


Radniční ulička, Škochův dům,novogot štít. reprod.3x


Žižkovo náměstí, po roce 1895


Pražská ulice od náměstí


Pražská ulice Koží


Pražská ulice


Pražská brána, zbouraná roku 1884


náměstí v zimě - kříž a kostel 1929


Sousoší Piety na Žižkově náměstí 1929


náměstí od kostela s radnicí zimní


Brána v Pražské ulici zbouraná v roce 1884


Palackého ulice, malé krámy proti divadlu


Pražská ulice po roce 1907


Tržní náměstí s kašnou a vodárenskou věží


kostel na námástí Mikoláše z Husi


Pohled na synagogu z Kotnovské ulice po roce 1902


Pražská ulice stereoskopická


Náměstí  Františka Křižíka s městskou váhou, kašnou a starou kovárnou, asi 1890


Pohled na Tábor přes Husovo náměstí, dnes Františka Křižíka, po roce 1895


náměstí Františka Křižíka s autem a důstojníky


reálka s žáky bez lípy


manévry na náměstí Františka Křižíka 1913 s reálkou


Reálka po roce 1919


Křižíkovo náměstí -- instalace elektrického osvětlení 1902


Základní škola na Parkánech


Žižkovo náměstí s radnicí po roce 1895


Odhalení Žižkova pomníku od Strachovského 1884


Žižkovo náměstí s domem č. 12


Hostinec U zlatého lva na Žižkově náměstí


Dům č. 12 s barokním štítem


Východní strana náměstí s domem č. 12


Jižní strana Žižkova náměstí s restaurací "U zlatého lva", okolo roku 1900


Náměstí Mikuláše z Husi


Divadlo Oskara Nedbala dostavěné v roce 1888


Ulice Martina Húsky


Pražská ulice na začátku 20. století


Žižkovo náměstí s radnicí čerstvě po Niklasově přestavbě z roku 1876


Náměstí s radnicí po Niklasově přestavbě z roku 1976


Náměstí Mikuláše z Husi s bývalým klášterem, konec 19. století


Náměstí Mikoláše z Husi s berním úřadem


Náměstí Mikoláše z Husi s domem U lípy


Střelnická ulice


Odhalení pomníku Jana Žižky od Myslbeka 1877


Západní strana Žižkova náměstí před rokem 1915


Původní návrh Myslbekův na pomník Jana Žižky


U Střelnice


Pohled na Tábor od Klokot


Pohled na hrad Kotnov z Tismenického údolí


Kotnovské údolí s hradem Kotnov


Kotnov přes údolí


Pohled na Tábor před rokem 1895


Kotnov přes údolí před rokem 1895


Pohled na Tábor z Tismenického údolí před rokem 1895


Pohled na Tábor s hradem Kotnovem okolo roku 1900


Žižkovo náměstí s radnicí po roce 1915


Socha Jana Žižky z Trocnova od sochaře Strachovského na Žižkově náměstí po roce 1896


Dům U Lva na Žižkově náměstí


Dům u Lva na Žižkově náměstí


Trh s klokotským zelím na Žižkově náměstí okolo 1900


Trh na Žižkově náměstí po roce 1915


Vila Černý leknín


Vilová čtvrť s Černým leknínem


Vila Černý leknín


Kotnov z Holečkových sadů okolo roku 1900


Bechyňská brána s věží hradu Kotnov okolo roku 1900


Pohled na Kotnov od Vilové čtvrti ze začátku 20. století


Kotnov od Vilové čtvrti, začátek 20. století


Pohled na Tábor a hrad Kotnov, konec 19. století


Kotnov z Holečkových sadů 1902


Tábor s Kotnovem od Klokot okolo roku 1900


Pohled na Kotnov ze Školní bašty


Pohled na hrad Kotnov od Klokot. Začátek 20. století


U staré lékárny na náměstí Mikuláše z Husi


Rozhledna Hýlačka postavená roku 1920


Kostel sv. Jakuba na starém hřbitově


Roh Kotnovské ulice


Pohled na dům 326 z Holečkových sadů


Start aut - Škoda,


Soukenická bašta v Holečkových sadech


Altánek na Holečkových sadech v zimě


Křižkova ulice dříve Jungmannova, před rokem 1906


Kotnovská ulice, dům 137-140


Dům u Lva na Žižkově náměstí


Severní strava Žižkova náměstí s kašnou, konec 19. století


Jihovýchodní roh Žižkova náměstí s barokním štítem domu čp. 12


Na Parkánech v Táboře okolo roku 1900


Pohled na Tábor od Čelkovic po roce 1900


Kotnov s Bechyňskou branou okolo roku 1900


Stolní společnost Pffff v autě na Vrtačkách 1927


Auto před hotelem Nový na Křižíkově náměstí


Na Křižíkově náměstí -- do Vídně do Prahy kolem roku 1908


Porota automobilového závodu v roce 1928


Start motocyklů v roce 1928


Motocykl na závodech v roce 1928


Bruslaři na Jordáně


Skupina hasičů z Pikova


Chýnov


Krajinská výstava v Táboře v roce 1902, lidové tance


Jihočeská výstava v Táboře v roce 1928


V pavilonu Šechtl Voseček na Jihočeské výstavě 1902


Selská jizba


Oráč


Ministr Polert


Čirikov


Stromy v zimě


Táborské náměstí


Kozí hrádek


ulička


Klášterní náměstíKlášterní náměstí v noci


Klášterní náměstí


Benešův mlýn


zimní krajina s lyžařem


Strom ve větru


Táborské náměstí


Táborské náměstí


Les v zimì


Táborské náměstí


Pohled na Tábor


Pláná nad Lužnicí


Pražská ulice


Kašna na starém městě


Stromy u vody


Mlýn na Soukeníku s dr. Eduardem Benešem


Dr. Eduard Beneš s chotí


Dr. Edvard Beneš s chotí


Anna Stocká - Šechtlová

Ostatni umístění