Fotografie z umístění '190'

Ostatní umístění


pole


pole


pole


pole


Sázení brambor, 20. léta 20. století


Setí jetele, 20. léta 20. století


Na školním statku v Měšicích, 20. léta 20. století


školní statek,skot


Hospodářská škola,laboratoř


Hospodářská škola,sbírky


modely krav


modely koní


Zpracování lnu na školním statku, 20. léta 20. století


školní statek


školní statek


Posuzování dobytka, 20. léta 20. století


školní statek

Ostatni umístění