Fotografie z umístění '21'

Ostatní umístění


Portrét Rybníkář, Vrána


Portrét Houda, Madlík


Portrét Dr. Vyskočil


Portrét Vodňanský


Portrét Mare3


Portrét Loidl, Seidl


Portrét Soukup,Houda


Portrét Rusník, Hlinovský


Portrét Tikovský


Dobytčí trh


Tažení lokomobily


žně v místech bývalého státního statku a dnešní ulice Lesní

Ostatni umístění