Fotografie z umístění '354'

Ostatní umístění


profesor reálky


profesor reálky


profesor reálky


profesor reálky


profesor reálky


Mikulík III


profesor reálky


profesor reálky Bujaszinský


profesor reálky, Jelínek


profesor reálky


profesor reálky


profesor reálky, Haškovec


profesor reálky, Sdiviski


profesor reálky, Wolemann


profesor reálky


profesor reálky


profesor reálky

Ostatni umístění