Fotografie z umístění 'Pěnka'

Ostatní umístění


babička Jany Černé


pětiletá Vlasta Pěnková- její prvé vystoupení v táborském divadle/hra -Mlynář a jeho dítě/ listopad


František Pěnka a Helena rozená Nepilová


pěvecký sbor církve čsl. v Táboře, který dne 6.7.1933 na Kozím hrádku zpíval do rozhlasu

Ostatni umístění