Fotografie z umístění 'RNDr.Ladislav Vojta'

Ostatní umístění


portrét


Ladislav Vojta


Anna Glanzová rozená Vojtová a Anninka


Jindřiška Vojtová s Ladislavem a Františkem, 1901-1902


František a Ladislav Vojta


František Vojta


Zleva Ladislav, František, Jindřiška a František Vojtovi


Ladislav Vojta


Jindřiška Vojtová s vnukem Ladislavem


skupina


František Vojta


Ladislav Vojta


Ladislav nebo František Vojta u biřmování


Ladislav nebo František Vojta u biřmování


portrét


Jindřiška Vojtová


chlapec


Miroslav Vlačiha


František Vojta


chlapec


František a Ladislav Vojtovi


Karel Vlačiha


děti


matka s dítětem


portrét


miminko


dítě asi Ladislav Vojta


Jindřiška Vojtová a František a Ladislav


ferotypie


miminko


Václav a Kateřina Zelenkovi z Borotína


Karel Vlačiha hoteliér


portrét


Jindřiška Vojtová


dáma


mladík


František a Ladislav Vojta


asi Zdena Tieblová rozená Zelenková, choť stavitele


slečna


dáma


miminko


dítě


Kateřina Vojtová provdaná Vlačihová


Karolína Vojtová s Františkem a Kateřinou


důstojník


Zelenka z Borotína, mlynář


Jindřiška Vojtová s Františkem a Ladislavem


František Vojta se synem


Kateřina Zelenková z Borotína


Václav Zelenka z Borotína, mlynář


svatba Vojta Zelenková


svatba na Borotíně František Vojta Jindřiška Zelenková, vpravo Vlačiha s chotí

Ostatni umístění