Fotografie z umístění 'film 124'

Ostatní umístění


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi, kampelička, Obecní úřad


V Nové Vsi, kampelička, Obecní úřad


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi, pomník padlým v 1. světové válce


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi, pomník padlým v 1. světové válce


V Nové Vsi, pomník padlým v 1.světové válce


V Nové Vsi, pomník padlým v 1. světové válce


V Nové Vsi, pomník padlým v 1. sv. válce


V Nové Vsi


V Nové Vsi


V Nové Vsi

Ostatni umístění