Fotografie z umístění 'film 133'

Ostatní umístění


svatba Votýpková


svatba Votýpková


Tábor, Nový židovský hřbitov, Mendl, Guttmann, Guttmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov, Olga Synková roz, Lustigová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Ludvík Lustig 1861-1930


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz starosta Mezimostí


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová


zemřela 25.12.1925 v Mezimostí


Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Emma Mendlovi


Tábor, Nový židovský hřbitov Hugo Emma Mendlovi


Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Ema Mendlovi


Tábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann Sali Guttmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov Bernard Guttmann, Sali Guttmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov, manželé Goldsteinovi Bohumil Emílie


Tábor, Nový židovský hřbitov MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské


Tábor, Nový židovský hřbitov,MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské


Tábor, Nový židovský hřbitov, Josef Moravec Antonie Moravcová


Nový židovský hřbitov, hrob Josef Moravec Antonie Moravcová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Jiří Guttmann 1869-1929


nový židovský hřbitov Eliška Penížková Mořic Penížek


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Ludvík Lustig 19.10.1861-5.3.1930


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Olga Synková rozená Lustigová


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov,hroby

Ostatni umístění