Fotografie z umístění 'film 18'

Ostatní umístění


313. - 1. Máj 1948


312. - 1. Máj 1948


311. - 1. Máj 1948


310. - 1. Máj 1948


309. - 1. Máj 1948


339. - 1. Máj 1948


340. - 1. Máj 1948


346. - 1. Máj 1948 - Lidová demokracie - kde byl její zrod, tam udržíme její plod


345. - 1. Máj 1948, ONV Tábor - spolupracovat na nadšeném budovatelském díle pracujících - smysl naší práce a našeho života


344. - 1. Máj 1948, Československá tab. režie 1918. Pracovní doba 8 hod denně, Denní výdělek 30 Kč denně, zabezpečení ve stáří - starobní a invalidní pojičtění


344. - 1. Máj 1948 - C.K. Tabák regie, 1872, Pracovní doba 11 hod. denně, Dení výdělek 40 kr. denně, Zabezpečení ve stáří - ALMUŽNA, Československá tab. režie. 1918, Pracovní doba 8 hod denně, dení výdělek 30 kč denně, zabezpečení ve stáří ?


345. - 1. Máj 1948, Pivovar Tábor, Jedný národ nikdo nepřemůže


301 - 1. Máj 1948 - Jaroslav Černý, Tábor


302 - 1. Máj 1948 - DNT Tábor, Gottwaldův podnik, správa národního pojištění v rukou pojištěnců


303. - 1. Máj 1948 - MNV Tábor


304. - 1. Máj 1948


305. - 1. Máj 1948


306 - 1. Máj 1948 - Dráždany, Terezín, Pankrác, budovali jsme a budujeme, pro republiku pracujeme


308 - 1. Máj 1948, dva roky práce, v jednotě je síla a mír


308. - 1. Máj 1948 - Pryč s kapitalismem, Nerolnická armáda - nástroj kapitalismu


1. Máj 1948


313. - 1. Máj 1948


314. - 1. Máj 1948


315. - 1. Máj 1948


316. - 1. Máj 1948


317. - 1. Máj 1948


1. Máj 1948


119. - 1. Máj 1948, Jednota národu, Štěstí svobodu, ...oru Gottwald národu


120. - 1. Máj 1948


121. - 1. Máj 1948


122. - 1. Máj 1948, ženy za mír a bezpečnost republiky


122. - 1. Máj 1948, Lví silou, vzletem sokolím, Sokol Chotoviny


124. - 1. Máj 1948


125. - 1. Máj 1948


126. - 1. Máj 1948, Ať žije president budovatel Ed. Bemeš, s Gotwaldem v čele!


127. - 1. Máj 1948, se sovětským svazem za světový mír


128. - 1. Máj 1948


129. - 1. Máj 1948


130. - 1. Máj 1948


131 - 1. Máj 1948, Tak nyní rok 1948


132. - 1. Máj 1948, Dorozumívací správa ČSD, protiplánem pro dvouletý plán


133. - 1. Máj 1948, Traťová stavba, správa ČSD


134. - 1. Máj 1948


135. - 1. Máj 1948


136. - 1. Máj 1948, Bezpečná a rychlá doprava přispívá k blahobytu státu


137. - 1. Máj 1948


1. Máj 1948


1. Máj 1948


7. - 1. Máj 1948, V jednotě je naše síla, Madeta


8. - 1. Máj 1948


9. - 1. Máj 1948, zvýšíme dodávku mléka o 110 procent


11. - 1. Máj 1948, Nezůstaneme pozadu v Gottwaldově závodu Madeta


12. - 1. Máj 1948


13. - 1. Máj 1948, splníme plán dvouletý, pro naše děti


14. - 1. Máj 1948


15. - 1. Máj 1948, Jen výš, stavitelé blahobytu


15. - 1. Máj 1948, Kupředu, jen dál; Dva roky práce, dva roky k blahobytu


17. - 1. Máj 1948, Závody MAS-Baťa n. p.


19. - 1. Máj 1948


20. - 1. Máj 1948


21. - 1. Máj 1948


22. - 1. Máj 1948


23. - 1. Máj 1948


24. - 1. Máj 1948


25. - 1. Máj 1948, Silou Žižkovou


26. - 1. Máj 1948


27. - 1. Máj 1948


1. Máj 1948

Ostatni umístění