Fotografie z umístění 'film 57'

Ostatní umístění


ateliér Šechtl-Voseček v Pelhřimově,dnes kavárna Ateliér v Solní ulici


ateliér Šechtl-Voseček v Pelhřimově,dnes kavárna Ateliér v Solní ulici


ateliér Šechtl-Voseček v Pelhřimově,dnes kavárna Ateliér v Solní ulici


zvonice u kostela sv.Víta na Svatovítském náměstí,vlevo živnostenský dům/postaven v roce 1922 R.Čech


zvonice u kostela sv.Víta na Svatovítském náměstí,vlevo živnostenský dům/postaven v roce 1922 R.Čech


zvonice u kostela sv.Víta na Svatovítském náměstí,vlevo živnostenský dům/postaven v roce 1922 R.Čech


Palackého ulice od Jihlavské brány,uprostřed Spořitelna po funkcionalistické přestavbě v roce 1928,R.Čech


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček Palackého ulice


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček Palackého ulice


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček Palackého ulice z průjezdu Jihlavské brány


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček Palackého ulice z průjezdu Jihlavské brány,


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček Palackého ulice z průjezdu Jihlavské brány


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček Palackého ulice z průjezdu Jihlavské brány


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček Palackého ulice z průjezdu Jihlavské brány


Pelhřimovem k ateliéru Šechtl-Voseček novostavba okresní hospodářské záložny

Ostatni umístění