Fotografie z roku 1855-1881

Ostatní roky


Anna Marie Němcová, druhá choť Karla Němce, rozená Dostálová

Ostatni roky