Fotografie z roku 1879

Ostatní roky


Cestovní pas Ignáce Šechtla str. 1


Cestovní pas Ignáce Šechtla str. 1


Cestovní pas Ignáce Šechtla str. 1


Ignác


432. - Kovárna,


Tábor od severu


Skupina dívek v Šechtlově prozatímním atelieru, signováno Schachtl, Seik


Křižíkovo náměstí, sázení lip u příležitosti stříbrné svatby císaře Františka Josefa I

Ostatni roky