Fotografie z roku 1892-1850

Ostatní roky


čtyři dívky před domem v krojích, dalmátský kroj?

Ostatni roky