Fotografie z roku 1903-2004

Ostatni roky


pokračovací škola výstava prací


Hospodářská škola


Královská hospodářská akademie v Táboře postavená roku 1903


Hospodářská škola

Ostatni roky