Fotografie z roku 1906-1919

Ostatní roky


Reálka, nyní gymnázium


C.K. reálka nyní Gymnázium Pierra de Coubertina. 1906


reálka s žáky bez lípy

Ostatni roky