Fotografie z roku 1911-1918

Ostatní roky


Anna Šechtlová,Pavla Matějová,dopis od maminky Aninky


Anna Šechtlová s maminkou


Josef a Anna Šechtlovi


Anna Stocká, později Šechtlová

Ostatni roky