Fotografie z roku 1912-1913

Ostatní roky


Sterů


důstojník


Princ Rohan, Choustník


profesor reálky

Ostatni roky