Fotografie z roku 1917-1919

Ostatní roky


Miluška a Libuška Pavlíkovi


portrét


Vandrovec Josef a Marie


CHALUPNÝ Emanuel a Josef Holeček


Václav Zeman II. (rozený 1903)


Tábor: Hotel Grand


Rodina Kofroňova


portréty v ateliéru, ploché filmy


portréty v ateliéru, ploché filmy


portréty v ateliéru, ploché filmy


skupina v ateliéru, ploché filmy


portréty v ateliéru, ploché filmy


Profesor reálky Vedral


Pelhřimov, skupina hudební školy


Pacov,Ascherová


Pacov, Ascherová


Jistebnice


Bolech Oskar Nedbal a František Ondříček, Ella Stillerová

Ostatni roky