Fotografie z roku 1923

Ostatní roky


Jan oseček


Zleva Ladislav, František, Jindřiška a František Vojtovi


Věra Pachtová


vodopád 10. 9. 1923


Šibřinky


Kvas u prince karnevalu


"Sokol" v Táboře v jubil. roce 40. trvání jednoty - r. 1923


Správní výbor jednoty "Sokol" v Táboře v jubil. roce 40. trvání jednoty - r. 1923


los na loterii ve prospěch Tyršova domu


Los ve prospěch Tyršova domu


Manželé Tupých (Mařenka Zemanová)


Václav Tupý a Marie Tupá, rozená Zemanová


slavnost s Janem Žižkou 1.7.1923


4.-Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


slavnost


Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


gymnázium Pelhřimov


25.9.23 testament Gurlich


Tablo, první abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře


Profesor reálky Večovský


interiéry Hardtmuthovy vily. jídelna


Rohanova svatba salón fotografovaný z hudebního pokoje:


Rohanova svatba salón fotografovaný z hudebního pokoje:


Rodinné


Lula Soukupová


Rodinné Soukupů,Pavlíček


Jan Voseček


Portrét, dívka s kočkou


Rohan, Choustník,svatba


Rohan Choustník


Rohan Choustník


Rohan Choustník


Rohan, Choustník


Rohan Choustník


Rohan Choustník


Rohan Choustník


prof. Formanský


Prof. Samec


Skupina u kostela, náměstí Mikuláše z Husi


Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci


Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci


Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci


Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci od J. V. Duška


Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci od J. V. Duška


Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci od J. V. Duška


Mistr Jan Hus v Jindřichově Hradci od j.V. Duška


Pomník Jana Husa od J. V. Duška,Jindřichův Hradec


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody ,start


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Lyžařské závody


Župa Žižkova v Táboře, listina


13. Komenského slavnost 5.8.1923


13. Komenského slavnost 5.8.1923


Komenského slavnost 5.8.1923,u nádraží


Komenského slavnost 5.8.1923


12.Komenského slavnost 5.8.1923


Komenského slavnost 5.8.1923, legionáři


Komenského slavnost 5.8.1923


9. Komenského slavnost 5.8.1923


8.Komenského slavnost 5.8.1923


6.Komenského slavnost 5.8.1923


5. Komenského slavnost 5.8.1923


5.Komenského slavnost 5.8.1923


4.Komenského slavnost 5.8.1923


2.Komenského slavnost 5.8.1923


2.Komenského slavnost 5.8.1923


3. Komenského slavnost 5.8.1923


1.Komenského slavnost 5.8. 1923


Průvod v Táboře před hotelem Nový 1.7.1923


Odhalení pomníku obětem světové války od J.V.Duška na Husově náměstí v Sezimově Ústí


Profesor Jánský, Hospodářská škola

Ostatni roky