Fotografie z roku 1924-1925

Ostatní roky


Profesor reálky Dr. Hájková

Ostatni roky