Fotografie z roku 1932-1953

Ostatní roky


sumec na náměstí


sumec na náměstí


sumec ns náměstí


pohřeb na náměstí náměstí


pohřeb na náměstí náměstí


sumec ns náměstí


pohřeb na náměstí


pohřeb na náměstí


pohřeb na náměstí


pohřeb na náměstí


sumec ns náměstí


sumec ns náměstí


sumec ns náměstí


sumec ns náměstí


sumec ns náměstí


sumec ns náměstí


sumec ns náměstí

Ostatni roky