Fotografie z roku 1953-1963

Ostatní roky


družstvo fotografia


družstvo fotografa a Josefem a Marií Pechtlovými

Ostatni roky