Fotografie z roku 1957-1970

Ostatní roky


Dítě


Dívka


Vrabec


Děti s míčem


Děti, hokej, bruslení


Dítě


Děti ve sněhu


Děti Hradec Králové


Děti, bouračka


Dítě


stopy


ohýnek


mimino

Ostatni roky