Fotografie z roku 1963-1990

Ostatní roky


Most přes Jordán


Most přes Jordán


pole


Helikoptéra, bassreliéf


Helikoptéra


hudba


hudba


hudba


hudba


hudba


hudba


hudba


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce


výlovy, reprodukce

Ostatni roky