Fotografie z umístění '187'

Ostatní umístění


skupina


skupina


skupina


skupina


skupina svatební


dvojice


skupina


obecná škola v Mezimostí


truhlář Josef Vitoušek


dům, Neumann


skupina


dům s obchodem Josefa Lhotáka v Palackého ulici


skupina


skupina


dům Neumann


skupina


skupina


skupina


skupina, Zeisová


skupina, spol. Zieglerová

Ostatni umístění