Fotografie z umístění '195'

Ostatní umístění


Žižkovo náměstí


bourání domu


Starý hřbitov, Krch, rodina Šimákova


Tábor,Kvěch, Koželužská


Radniční čp. 52


Žižkovo náměstí


Filipovská ulice, dnes naše muzeum


Koželužská


Dvůr na Starém městě


Ve dvoře


roubený dům, interiér


Na paláci


Hospodářské družstvo


Staré město, Boháčová


Žižkovo náměstí, dům 237

Ostatni umístění