Fotografie z umístění '2S'

Ostatní umístění


Profesor reálky Bitner


Profesor reálky Koštál


Profesor reálky Drahoš


Profesor reálky Dvořák


Profesorka reálky Hájková


Profesor reálky Dr. Hájková


Profesorka reálky


Profesor reálky Laška


Profesor reálky Rašína


Profesor reálky Heršálek


Profesor reálky Heršálek


Profesor reálky Sládek


Profesor reálky Šebor


Profesor reálky Karel Štika


Profesor reálky Večovský


Profesor reálky Večovský


Profesor reálky Vecovský


Profesor reálky Vedral


Profesor reálky Vedral

Ostatni umístění