Fotografie z umístění '417'

Ostatní umístění


Pelhřimov, cvičení hasičů na pelhřimovském náměstí


Pelhřimov, nahoře - měšťanské domy na severní straně náměstí, dole - pohled z věže kostela na Svatovítské náměstí


plány


Pelhřimov, vlevo - zbytek hradeb s cimbuřím u Solní brány, vpravo - zbytek barokního předbraní u Rynárecké brány


Pelhřimov


Pelhřimov


Pelhřimov


Pelhřimov


Plány


Pohled na Tábor s výstavištěm


Pohled na Tábor s výstavištěm


Pohled na Tábor s výstavištěm


Rozmazaný jezdec na rozmazaném koni s ostrým lupením před hospodářskou školou


Výstaviště přes jordán


Výstaviště 26.V.


Pohled na výstaviště přes Jordán


Pohled na výstaviště 26.V.


Výstaviště přes jordán 26.V.


Výstaviště z věže


Pohled na výstaviště z věže


Tábor s výstavištěm


Pohled na výstaviště z věže


Pohled na výstaviště z věže


Jezdec, možná na výstavě 1929


pohled na výstaviště z Táborské věže


Krojované děvečky vítají svého prezidenta


T. G. Masaryk na náměstí


na výstavě


Holčičky a rytíř Roland vítají svého presidenta


Sociálně demokratické dělnictvo vítá svého presidenta


krojované děvečky vítají svého presidenta!


Holčičky a rytíř Roland vítají presidenta


TGM se podepisuje

Ostatni umístění