Fotografie z umístění '503'

Ostatní umístění


Anna Šechtlová s příbuznou


Ferda Stocký


Ferda Stocký


Ferda Stocký


Ferda Stocký s Lídou


Ferda Stocký s Lídou


Ferda Stocký


Ferda Stocký


R.Stocký


Ferda Stocký


Ferda Stocký


Ferda Stocký s Lídou


Ferda Stocký s Lídou


Ferda Stocký


Ferda Stocký


Ferda Stocký


Ferda Stocký

Ostatni umístění