Fotografie z umístění '522'

Ostatní umístění


Pivovarnictví a sladovnictví


Pivovarnictví a sladovnictví


Pivovarnictví a sladovnictví, klíčení ječmene a náduvník - namáčení ječmene


Pivovarnictví a sladovnictví, dělení pivovarských kvasnic


Pivovarnictví a sladovnictví, princip sladovny


Pivovarnictví a sladovnictví, náduvník


Pivovarnictví a sladovnictví, mikroskopický stěry a laboratorní identifikační zkoušky


Pivovarnictví a sladovnictví, mikroskopický stěry a laboratorní identifikační zkoušky


Pivovarnictví a sladovnictví, mikroskopický stěry a laboratorní identifikační zkoušky


Pivovarnictví a sladovnictví, mikroskopický stěry a laboratorní identifikační zkoušky


Pivovarnictví a sladovnictví, scezovací dna a princip scezovací kádě - varna


Pivovarnictví a sladovnictví, princip sušení sladu, sladovna, sladovnický hvozd


Pivovarnictví a sladovnictví, mytí transportních sudů


Pivovarnictví a sladovnictví, mytí transportních sudů a bokorys sklepa a spilky

Ostatni umístění