Fotografie z umístění '664/7'

Ostatní umístění


lokomobila model


lokomobila model


model parní silniční lokomotivy pro dopravu těžkých materiálů


žně


dobytčí trh


lokomobila

Ostatni umístění