Fotografie z umístění 'Dagmar Šípová'

Ostatní umístění


skupina s F. Bolechem


kočár s Františkem Bolechem


skupina s Bolechem


skupina dam


pohřeb možná Bolech


pohřeb, možná Bolech


meliorace


meliorace


meliorace


meliorace


meliorace


díky za projev soustrasti k úmrtí Bolecha


České trio v upomínku na koncert v Táboře prof. F. Bolechovi, Štěpán Suchý, Bedřich Vaška, Karel Hoffmeister


V upomínku prof. Bolechovi B. Hornová, Kopřivová, J Vaníček, K. Korecký, Reud. Kreibich


Marie a Josef Šechtlovi

Ostatni umístění