Fotografie z umístění 'RA 433'

Ostatní umístění


učitelský ústav Soběslav 1902, poprsí se jmény


Pelhřimov - C. K. vyš. gymnasia 1906/07


abiturienti 1900


absolventi zem. Vyš hospod. ústavu 189716 poprsí - muži


1907-1908 - vedle poprsí studentů a profesorou jsou ve spodní části 2 pohledy na Tábor ,

Ostatni umístění