Fotografie z umístění 'Zdeněk Flídr'

Ostatní umístění


Tábor od severu - městské sady


171. - Pletárna firmy Ješ a Wágner, býv. kasárna a tabáková továrna


29. - Prví škola na Táboře z dob husit


346. - Nynější náměstí Táborské


210. - Dům Skochův na náměstí


Tábor: Lužnice čelkovické


26. - Lužnice nad mlýnem Pokorných (Vilová čtvrť),Hoffmannova vila, Brdlíkův mlýn, v pozadí Černý leknín, uprostřed žlutá vila Julinka, foceno od Kloko


Tábor: Tenisové hřiště


209. - Jihozápadní část náměstí


203. - Jižní část náměstí


104. - Nynější pivovar měšť.


206. - A. - Žižkův pomník od Strachovkého (na náměstí)


52. - Zbytek Řeznické bašty - nyní altán na Hoča...


204. - Pražská ulice, Dům Plodkův


204. - B. - Dům někdy Pytlův (Aus Cabal)


66. - Kašnička v místě "na louži" (Zeman,Hladík)


67. - Nová vodárna


81. - Starý dům v křížkově ulici. V pozadí. V pozadí tzv. "rustak?"


83. - Kašna na Masarykově náměstí


172. - Na Vrtačkách


56. - Pražská brána v době bourání


101. - Čtvercová bastička v Růžové ulici


184. - Dům "plačtivých bratří" č. p. 144


99. - Pohled na Tábor od severu


196. - Dům Ctiborův s kameným stolem


145. - Kotnov se hřbitovem


118. - Zbytky druhé hradní věže


169. - D. - U spořitelny města Tábora


169. - B. - Sokolovna v Táboře


74. - Barokový dům - obýval nejstarší vodák


70. - Vodopád Táborský


216. - Dvůr v radnici (vchod do hořejšího paláce)


169. - Fontána v Riegrových sadech


28. - Špitálský kostelík


109. - Zemská vyšší hospodářská škola, bývalá akademie


172. - Tábor: Třída čsl. legií


127. - "Dobrá voda" za klokoty


32. - Zbytek starkých hradeb v Růžové ulici


105. - Nádvoří v pivovaře (Kotnovská věž)


67. - Bašta u vodárny (krejčí Pěchota)


81. - Pohled na Tábor se strany, kde Wuterberg útočil


179 - Koželužská ulice


150. - Hrubešův mlýn


12. - Tábor - stará vodárenská věž


314. - Pohled na Tábor z cesty do Pintovky (u Veselých)


115. - místo kde stávala šatlava u hradu


132. - Pohled na Tábor od Vendulákových lázní


60. - Bašta, zeď a míste pro střelbu u Střelnice


53. - Parkány v místech, kde stávala Řeznická bašta


Tábor: Hotel Grand


221. - Dům Čadilův - bývalá věznice za radnicí


185. - Pohled z Parkánů u Hradební ulice u synagogy


192. - Tábor pod Ptákem


192. - Zbytky opevnění v Růžové ulici


214. - Radniční věž s kominickým podloubí


169. - A. - Třída Čsl Legií


44. - Stárkův dům se sgrafity


Tábor: Památník odboje


12. - Husova síň na Radnici II.


13. - Husova síň na radnici III.


218. - Hořejší mansardy - palác - v radnici


51. - Hačaperek - zbytek řeznické bašty


306. - Táborský starý hřbitov s nejstarším kostelíkem (nynější stav)


56. - Řeznická bašta a soukenické prkány


128. - Převoz přes Lužnici od vily p. Broukalovy


223. - B. - Žižkova síň


236. - Blatská nevěsta v vínku a žena


128. - Převoz na Lužnici od vily p. Boukalovy


Tábor: Žižkova síň


129. - Převoz z druhé strany


231. - Blatka - dívka


224. - Model Tábora jako pevnosti


218. - G. - Radniční palác po rekonstukci


223. - D. - Žižkova síň


223. - C. - Vnitžek bývalé zbrojnice v muzeu, nyní Žižkova síň


223. - C. - Žižkova síň


223. - A. - Žižkova síň


245. - ... žena a dívka


239. - Kozácka dívka v holubičce


240. - Kozácká nevěsta s holubičkou


242. - Kozácká nevěsta a ženich


232. - Dívka Blatka II.


132. - Luž. údolí - Mlýn Kobo.


7. - Kozí Hrádek. Vnitř. palác věže


117. - Starý brod přes Lužnici


149. - Údolí Lužnice


Zlatodůl Roudný


151. - Lužnické údolí: Mlýn Papírna


Zlatodůl Roudný


Zlatodůl Roudný: těžní věž


168. - Zříceniny Dobronic u Tábora


Thanabaurerova Lávka v Lužnickém údolí


Tábor: Bílkův pomník Husův


Soběslav: Dům Smrčkův z r. 1564


161. - Restaurace "U hradu Příběnického"


155. - Restaurace "U příběnického hradu"


Chotoviny: zámek


Melicharův secí stroj "Unicum", Fr. Melichar, brandýs n. l.


Práce


Tábor: Kulturně historická tabule


Tábor: Zápis o domku Žižkově


Tábor: plán města (turist.)


225. - Tábor husitský a dnešní - plán


Tábor: Turistická kult.-historická tabule


36. - Krypta pod Klášter. kostelem


154. - Chata Zátiší


159. - Pohled na cestě do Příběnic


227. -dům č.p. 391


Ústí Sez.: Švehlova deska na ústské škole


Tábor: Holečkův pomník od Fr. Bílka


220. - Hlava Žižkovy sestry Anežky


Tábor: Freska na domě Besedy (Formanka)


207. - Tábor, Kostel, loď


Tábor: Hlava Žižkova, Dřevoty z ...


Hlavy


Růžová ul.: místo kde r. 1744 učiněn M. Ter průzor


206. - Kostel Presbytář


Tábor: Postava Husova z Tábor. znaku


222. - Portál nyní důchod. úřadu


Tábor: Památník odboje


202. - vnitřek průchodícího domu na náměsti Žižky


85. - Krypta pod klášterem...


75. - Pohled přes Jordán k reálce


131. - Ostroh, na němž Tábor rozložen. Pohled od Řep. bašty a Soukenických rámů


198. - Staré sklepení na Táboře, čp. 50


57. - Krypta pod Klášterním kostelem


198. - B - Sloupová síň ze sklepu pod Formankou


39. - Dveře v domě Guttmannově


38. - Krypta pod Klašterním kostelem (náhrobky)


133. Koželuhy Táborské


8. - Husova síň na radnici II.


256. - Žižkova sín v muzeu Tábrském


73. - Most jordánký u vodopádu


230. - Vnitřek muzea


Liderovice: Tvrz


Vchod do Pacové hory


23. - České denáry na Zelené u Choustníka


24. České denáry na Zelené u Choustníku


T. G. Masaryk


Miličín: Zbytky zámku


Bechyně (I.)


Bechyně, lázně


Sezimovo Ústi: Vnitřek vily min. Dr. E. Beneše


Polánka u Ml. Vožice: Tvrz


Planá nad Lužnicí: Vila v níž bydlel p. president (vila postavena r. 1920)


Ustí Sez.: Vila vyslance Strimpla


Ústí Sez.: Vily vysl. Strimpola (zpozadí) a Fierlinga


Sezimovo Ústí:Vila ministra Dr. E. Beneše


Choustník:na rozhraní dolního a horního nádvoří


6. - Kozí Hrádek (jižní strana)


Jistebnice:nový zámek


Chýnov: Bílkův pomník na hřbitově


Jistebnice: rodný dům Hromádkův


Liderovice: Tvrz


4. Jubilejní cesta na Kozí Hrádek


Polánka: Tvrz s Petráňkou


Oldřichovec za Miličínem


14. - Ústí Sezimovo


Nové skladiště dusíkatého vápna


Pokusné hnojení ovsa provedl p. A. Ondřáček, Dačie


Hnojeno do řádků secím strojem


Sklad sladu?


Pokusné hnojení řepy provedl Měkyna, Velké Karlovice


Pokusné hnojení brambor provedl Becháček, Dolní Dobrouč


Jistebnice: Laudovo loutkové divadlo


Dobývání surových fosfátů na Floridě


Interier


ATB-28


Lihovar

Ostatni umístění