Fotografie z umístění 'film 153'

Ostatní umístění


v Pelhřimově Altenhoferovský dům v dnešní Školní ulici


v Pelhřimově Altenhoferovský dům v dnešní Školní ulic


v Pelhřimově nároží dnešní Školní a Tyršovy ulice


v Pelhřimově nároží dnešní Školní a Tyršovy ulice


v Pelhřimově nároží dnešní Školní a Tyršovy ulice,


Pohled z domu 516


Ateliér v domě 516


před ateliérem 516


před ateliérem 516


před ateliérem 516


zahrádka u Šechtlů v domě 516

Ostatni umístění