Fotografie z umístění 'film 213'

Ostatní umístění


Tábor, Nový židovský hřbitov, Pavla Hermannová 1850-1926


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová, Pavla Herrmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann, Sali Gutmannová, Anna Katzová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna katzová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová Mandlerová 1864-1925


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz 1853-1921 starosta Mezimostí,manželé Goldsteinovi, Rudolf Weiner

Ostatni umístění