Fotografie z umístění 'film 80'

Ostatní umístění


Vojáci na náměstí


Vojáci na náměstí


Vojáci na náměstí, první zprava PhDr. Jan Kolář profesor reálky


Lída Karlovská, Šechtlová s Evou a rodinou


Lída Šechtlová, Karlovská s Evou a rodinou


Vojáci na náměstí,ministr národní obrany Vyškovský příjímá hlášení


Vojáci na náměstí,druh zleva PhDr. Fr. Kroupa, ředitel městského muzea, armádní generál Jan Syrový,PhDr. Jan Kolář, ministr národní obrany Vyškovský, náměstek starosty František Fridrich,


Vojáci na náměstí


Vojáci na náměstí


vlevo PhDr. Jan Kolář, uprostřed František Fridrich a podplukovník Fukatka


Vojáci na náměstí

Ostatni umístění