Fotografie z umístění 'krabice 114'

Ostatní umístění


Kotnov z Parkán


Kotnov ze staré hospodářské školy


Kotnov z nemocnice


Tábor


Stará budova Akademie v Budějovické ulici (vše nad ulicí), před 1891


Koželuhy z mostu

Ostatni umístění