Fotografie z umístění 'krabice 13'

Ostatní umístění


Profesor Erben


Dr. Vileminský, profesor reálky


Profesor Chval, gymnázium


Profesor Dr. Pecl, reálka


Pan Rádl, gymnázium


Pan Kopecký, profesor gymnázia 1910


Profesor Storch, tablo c. k. reálky


Portrét neznámého muže


Karel Němec vnuk Boženy


Portrét neznámého muže


Profesor Jirásek 1910 reálka


Profesor A. Kroupa


Portrét neznámého muže, možná Václav Křížek?


Lauda 1910

Ostatni umístění