Fotografie z umístění 'paní Lukšičková'

Ostatní umístění


Cvičitelská škola sokolské župy v Táboře


los na loterii ve prospěch Tyršova domu


Los ve prospěch Tyršova domu


Cvičitelský sbor žen

Ostatni umístění