Fotografie z umístění 'v zemědělské škole'

Ostatní umístění


Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


botanické sbírky, prof. Sitenský


Zemská vyšší škola hospodářská v Táboře, sbírky fytopatologické


školní statek v Táboře


školní statek v Táboře


školní statek v Táboře, sloup Meteor

Ostatni umístění