Fotografie z roku -1892

Ostatní roky


čtyři dívky před domem v krojích, dalmátský kroj?

Ostatni roky