Fotografie z roku 1851-1918

Ostatni roky


Starosta Tábora Alois Kotrbelec


Starosta Tábora Judr. Alois Kotrbelec s chotí


Starosta Tábora JUDr. Alois Kotrbelec


Budoucí starosta Tábora JUDr. Alois Kotrbelec s chotí, 90. léta 19. století


Svatba budoucího starosty Kotrbelce


Budoucí starosta Kotrbelec s chotí


paní Kotrbelcová


malý starosta Kotrbelec?

Ostatni roky