Fotografie z roku 1877-1881

Ostatní roky


pí Němcová, druhá choť Karla Němce

Ostatni roky