Fotografie z roku 1900-1920

Ostatní roky


Split - Diokletianum


Kotor - starý put.


Výtok řeky Ombly


Kotor - pevnosti


Rodný dům Nikoly kn. v Neguši


Cetyně hrad Danielův


Cetyně trh


Na cetyni.


Černohorci před kučou 1910


Černohorců skup.


Černohorský důstojník z Cetynje, asi 1910, kolorovaný diapositiv 8x8 cm


Novým putem na černou horu


Na černé hoře


V Neguši - Lasiec, beseda


Černohorští ministři s paní Pippidovou a knížetem Nikolou 1910


Černohorští ministři s paní Pippidovou a její excelencí


Celkový pohled na cvičistě v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


Vzorná družstva před knížetem Nikolou v Cetinji


V Cetinji - Příjezd knížete Nikoly na cvičiště


Neguše - Skupina černohorců se sokoly


Rodina Vobyčů v Neguši


Neguše - Skupina s Popem Radisčičem


Negušačky - černohorky


Neguše - Skupina s kap. Petrovičem


Neguše - Kapitán Petrovič, br. Nikolij


V Neguši


Pochod do Koslacu, 1910


Starým putem do Cetinji


Starým putem do Cetinji


Válečné lodi Anglické v boce Kotorské


Válečná loď anglická v boce kotorské 1910


Válečné lodi Anglické v boce Kotorské


Dubrovník - Odjezd do Kotoru


Dubrovník - Odjezd poslední "Živili!"


Dubrovník - Loučení s Dubrovnickými


Dubrovník - loučení br. dr. Scheinera s p. Čingrio


Dubrovník - nastupování na loď


Dubrovník - nastupování na loď


Dubrovník - před odjezdem do Kotoru


Dubrovník - u pomníku Gumrdičova?


Dubrovník - pobřežní pevnost


Dubrovník --- na vojenském koupališti 1910


Dubrovník - na vojenském koupališti


Dubrovník - na vojenském koupališti


Záhřeb - Skupina ze starého hvaru?


Gruzyňský přístav


Salhona v přístavu Gruzyňském


Záhřeb - Skupina našich hostitelů


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - Skupiny slovinců


Záhřeb - na tribuně na cvičišti


Záhřeb - cvičení na nářadí


Záhřeb - cvičení na nářadí


Záhřeb --- cvičení prostná 1910


Záhřeb - cvičení prostná


Záhřeb - cvičení prostná


Záhřeb - cvičení Poláků s kopími


Záhřeb - cvičení Poláků s kopími


Záhřeb - cvičení Poláků s kopími


Záhřeb - nastup ku zkouškám Poláci


Záhřeb, závody


chmel


chmel


kvasinky


nákres kotle


čistička sudů


nákres chladičů


nákres pivovaru


nákres pivovaru


nákres vrutu


nákres sprchového chladiče


nákresy chladičů


obraceč sladu


postup smolení sudů


nákres smoličky sudů


nákres patentní čističky sudů


nákres čističky sudů


nákres varny pivovaru


nákres uložiště sudů


plán pivovaru


plán pivovaru


Plán pivovaru


varna, pračka filtrační hmoty


přístroj na plnění sudů a pivní filtr tzv mamut


trubky


spilka, hlavní kvašení,spílečné kádě


obraceč sladu


smolení sudů


smolení sudů


vnější čpavkový chladič


smolení sudů


mlýn na slad, šrotovník, nadvarní


varna pivovaru,rmutový a mladinový kotel


varna, vystírací kotel


chladič mladiny (čerstvě uvařeného piva před zakvašením), tzv. sprchový chladič


sudy, ležácký sklep


varna Táborského pivovaru, vystírací kotel


pohonná jednotka parního pivovaru, pístová čpavkový kompresor


Augustin Tomášek se ženou Marií


Mistr Foerster


Táborské náměstí


Klášterní náměstí v noci


Pelhřimov pohled na město z míst dnešní ulice Na Výsluní


Jihlavská brána z parkánu


Jihlavská brána od západu,


Vůz tažený kravami, Sudoměřice u Tábora


Oráč


Čirikov


Stromy v zimě


Táborské náměstí


Kozí hrádek


ulička


Klášterní náměstí


Ostatni roky