Fotografie z roku 1900-1954

Ostatní roky


Benešův mlýn


Jordán v zimě


Klášterní náměstí


Kozí Hrádek, Bromolej


Neurčená skupina s Josefem Jindřichem Šechtlem, Janem Vosečkem švýcarskou vlajkou

Ostatni roky